Smittskydd

Smittskyddssamråd

Smittskyddssamråd vid nybyggnation

Att bygga är en stor investering i sig och därför bör man bygga stallar som håller kostsamma sjukdomar borta. Vid ett smittskyddssamråd kan du tillsammans med en erfaren veterinär utforma en smittsäkrad och hygienisk stallmiljö.

alt-text

Ett smittskyddssamråd bör ske tidigt, gärna redan på planeringsstadiet så att det fortfarande finns möjlighet att påverka. Målet är att stallarna ska utformas så att det är lätt att upprätthålla smittskydd och hygien i det dagliga arbetet.

I smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning är det obligatoriskt att genomföra smittskyddssamråd vid om- och nybyggnation.

Veterinär går igenom byggplanen

En veterinär med särskild kompetens går vid samrådet igenom ritningen; byggnadens placering, körvägar, rengöringsmöjligheter, materialval och placering av dörrar för urmockning.

Det finns ca 50 veterinärer som är utbildade i att hålla smittskyddssamråd. Om din verksamhet är ansluten till programmet Smittsäkrad besättning är det alltid någon av dem som du ska anlita. Om det inte finns någon veterinär i ditt närområde kan samrådet ske på distans (kostnad enligt veterinärens taxa).

Kontaktuppgifter till veterinärer som utför smittskyddssamråd

Granskning utöver Länsstyrelsens

Vid en förprövning granskas ritningen av Länsstyrelsen utifrån gällande minimikrav. Ett godkännande hos dem behöver dock inte innebära att den är optimal, framförallt inte när det gäller hygien och smittskydd.

Länsstyrelsens förprövare ger många gånger råd till förbättringar utöver minimi­kraven, men om förprövning sker i ett sent skede av byggprocessen är det oftast svårt att kunna genomföra några ändringar.

Ett genomfört samråd kan även underlätta och förkorta handläggningen av förprövningen hos Länsstyrelsen.

Erfarenheter hittills

Växa Sverige genomförde under 2013-2014 ett projekt kring smittskyddssamråd vid förprövning, finansierat av Jordbruksverket. I snitt tog samråden fyra till fem timmar att genomföra. Både djurägare och veterinärer ansåg att samrådet gav en mycket bra diskussion om smittskydd och i nio av tio fall resulterade det i förslag till förbättringar, till exempel besöksingång, foder- och gödselhantering samt placering av kalv- och sjukboxar.

Förutom djurägare och veterinär deltog i vissa fall även byggprojektör, länsstyrelse, robotföretag och besättningsveterinär, vilket upplevdes som positivt. En särskild checklista har tagits fram som stöd för genomförandet och som även skickas med handlingarna om förprövning så att handläggaren vid länsstyrelsen ska kunna se vilka diskussioner som förts.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Smittskyddssamråd är du välkommen att kontakta oss. Sök efter djurhälsoveterinär eller använd formuläret så kontaktar vi dig.

Distansrådgivning

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Träffa din rådgivare via Microsoft Teams eller på telefon. 

Kontakta mig