MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Smittskydd

Kontaktuppgifter till veterinärer

Kontaktuppgifter till veterinärer

Här hittar du alla behöriga veterinärer inom programmet Smittsäkrad besättning.

 

Kontaktuppgifter uppdelat per län

Du kommer direkt till kontakterna genom att klicka på respektive län nedan.