Medlem

Vi finns för dig och ditt företag

Växa Sverige ägs av sina medlemmar som också är kunder. Medlemmarna, 6 382 svenska mjölk- och köttproducenter, finns från norra Sverige till Halland i väst, Småland och Blekinge i söder och Öland samt Gotland i öst.

Vi vill främja medlemmarnas ekonomiska intressen och behov genom att bedriva rådgivnings-, service- och utvecklingsverksamhet. Som medlem i Växa Sverige tillhör du en krets och ett medlemsområde. Du företräds av dina kollegor i medlemsorganisationen genom kretsråd, valberedningar, revisorer, fullmäktige och i föreningsstyrelsen.

Växa Sveriges kretsmöten 2021

Med anledning av fortsatta restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten på grund av coronapandemin, kommer Växa Sveriges kretsmöten att genomföras digitalt via Teams. Det kommer också att vara möjligt att ringa in till kretsmötet. En personlig kallelse skickas med post.

Mer information och tider för årets kretsmöten

Påverka genom förtroendevalda

Att föra fram synpunkter till en förtroendevald är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Du kan också skriva motioner direkt till kretsmötet eller skicka en skrivelse till styrelsen.

Att vara delaktig i framröstningen av förtroendevalda är ett ansvar och en stor möjlighet som varje medlem och ägare har.

Du och dina kollegor är representerade i alla delar av Växa Sveriges medlemsorganisation genom styrelse, fullmäktige, kretsråd och valberedningar. Växa Sverige delas in i sex medlemsområden och i dagsläget 32 medlemskretsar.

Medlemsorganisation

Kontakta oss

Om du har frågor om medlemskap eller synpunkter är du välkommen att kontakta medlemsansvarig.

Nio skäl till medlemskap

Som medlem och ägare i Växa Sverige kan du vara med och påverka verksamheten direkt eller via dina förtroendevalda. Du får också tillgång till rabatter, exklusiva inbjudningar och åtkomst till våra e-tjänster och verktyg.

Läs mer
alt-text