MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Vi finns för dig och ditt företag

Växa Sverige ägs av sina medlemmar som också är kunder. Medlemmarna, 6 382 svenska mjölk- och köttproducenter, finns från norra Sverige till Halland i väst, Småland och Blekinge i söder och Öland samt Gotland i öst.

Vi vill främja medlemmarnas ekonomiska intressen och behov genom att bedriva rådgivnings-, service- och utvecklingsverksamhet. Som medlem i Växa Sverige tillhör du en krets och ett medlemsområde. Du företräds av dina kollegor i medlemsorganisationen genom kretsråd, valberedningar, revisorer, fullmäktige och i föreningsstyrelsen.

Val 2020 Växa SverigeVal 2020

Första delen av val 2020 med val till Växa Sveriges fullmäktige är nu avslutad. Stort tack till alla som deltagit! 

Här hittar du valresultatet

Växa Sveriges kretsmöten 2020

Med anledning av pågående Coronapandemi ställdes de ordinarie kretsmötena in i mars och planen var att genomföra kretsmöten i kombination med medlemsträffar i slutet av sommaren. Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för sommaren 2020 är inte detta genomförbart.

Styrelsen beslutade därför på styrelsemötet den 4 juni att kalla till gemensamma kretsmöten via telefon där styrelseinformation, val av kretsråd, kretsvalberedning samt motionshantering kan genomföras.

Här hittar du mer information om kretsmötena

Påverka genom förtroendevalda

Att föra fram synpunkter till en förtroendevald är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Du kan också skriva motioner direkt till kretsmötet eller skicka en skrivelse till styrelsen.

Att vara delaktig i framröstningen av förtroendevalda är ett ansvar och en stor möjlighet som varje medlem och ägare har.

Du och dina kollegor är representerade i alla delar av Växa Sveriges medlemsorganisation genom styrelse, fullmäktige, kretsråd och valberedningar. Växa Sverige delas in i sex medlemsområden och i dagsläget 32 medlemskretsar.

Medlemsorganisation

Kontakta oss

Om du har frågor om medlemskap eller synpunkter är du välkommen att kontakta medlemsansvarig.

Frågor om medlemskap och förmåner

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02 

Frågor om in- och utträdesansökningar


  • Ring 010-471 00 00
  • Tryck 3 för ekonomi och medlemsfrågor
    - Välj 2 för in- och utträden
E-post: ekonomi@vxa.se

Nio skäl till medlemskap

Som medlem och ägare i Växa Sverige kan du vara med och påverka verksamheten direkt eller via dina förtroendevalda. Du får också tillgång till rabatter, exklusiva inbjudningar och åtkomst till våra e-tjänster och verktyg.

Läs mer
alt-text