alt-text

Befäst i din ledarroll med gårdsråd

Samla de individer du tror kommer ge dig mest inspiration och feedback och som kan hjälpa till att se företaget med ständigt nya ögon i ditt Gårdsråd. Gårdsrådet är ingen formell styrelse och har den rådgivande funktion du bestämmer.

  1. Följa upp och Planera företagets utveckling ekonomiskt och produktivitetsmässigt, trimma i det befintliga
  2. Inför stora förändringar, ex. byggnationer, generationsväxling m.m.

Antalet Gårdsråd per år kan variera men vanligt är 4 stycken med olika huvudteman och ibland olika deltagare exempelvis som nedan:

  • Februarimötet: tema ekonomi och bokslut
  • Aprilmötet: tema  växtodling
  • Septembermötet: tema stallsäsongen-produktion
  • Novembermötet: tema budget och kostnadskontroll

Du väljer

Vi kan hjälpa dig att starta upp och driva ditt Gårdsråd. I gårdsrådet kan vi ta olika roller som du önskar allt från ämnesspecialist till sekreterare/ordförande.  Det är viktigt att känna att gårdsrådet inte är en fast enhet utan deltagare är utbytbara, du ska känna att de bidrar på det sått du önskar. Det första som sker i ett nybildat gårdsråd kan vara att ta del av nuläget i företaget, fastställa målen, se Gårdsrådet roll i det, finna arbetsformerna och bestämma dagordning för framtida möten.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Gårdsråd är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta mig