alt-text

Förebyggande smittskydd för minskad spridning

Förebyggande smittskyddsåtgärder är mycket viktiga för att begränsa spridningen av smittor inom och mellan besättningar. Friska djur behöver inte antibiotika. Därför bidrar det förebyggande smittskyddsarbetet till att minska antibiotikaresistensen.

Tips på vägen till ett säkrat smittskydd

  1. Anslut dig till det förebyggande programmet Smittsäkrad besättning
  2. Anslut dig till Säker livdjurshandel vid djurhandel
  3. Följ Jordbruksverkets hygienregler
  4. Fråga oss om smittskydd vid ombyggnation
  5. Anslut dig till BVD-programmet

Djurhälsovård årsredogörelse 

Trots strukturomvandlingen i den svenska mjölkproduktionen, har vi lyckats med att både bevara och förbättra djurhälsoläget. Ett fortsatt utvecklingsarbete och satsning på förebyggande djurhälsovård krävs för att behålla det goda läget.

Redogörelse för husdjursorganisationens Djurhälsovård 2015/2016