Smittskydd

Friska djur behöver inte antibiotika. Därför bidrar det förebyggande smittskyddsarbetet till att minska antibiotikaresistensen.