MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Analysera nuläget

En nulägesanalys visar var du befinner dig i dagsläget och ger dig svar på vilka möjligheter och utmaningar din verksamhet står inför. Här får du en ärlig chans att satsa på rätt saker så att du får högsta möjliga avkastning på dina investeringar.