alt-text

Gör en analys av nuläget

En nulägesanalys visar var du befinner dig i dagsläget och ger dig svar på vilka möjligheter och utmaningar din verksamhet står inför. Här får du en ärlig chans att satsa på rätt saker så att du får högsta möjliga avkastning på dina investeringar.

Alla verksamheter skiljer sig åt och har kommit olika långt i sin företagsstyrning. Vi kan göra en analys av allt inom ditt företag eller koncentrera oss på nyckelinsatser; mjölkpris, smittskydd, besättningsresultat eller behov av planeringsverktyg.