Optimera produktionen

Resurseffektiv växtodling

Resurseffektiv växtodling

En effektiv och väl fungerande växtodling är grundstenen i lönsam mjölk- och köttproduktion. Vi hjälper dig med planering, optimering, miljöregler och ekonomiska beräkningar.

alt-text

Växtodlingsplanen visar vägen

Vi erbjuder enstaka rådgivningstimmar eller rådgivningspaket - efter dina behov. Rådgivningspaketen innehåller systematisk och kontinuerlig rådgivning och vi jobbar alltid mot tydliga och mätbara mål, bland annat med hjälp av

  • Växtodlingsplaner
  • Fältbesök
  • Maskinkostnadsanalyser