Utveckla företaget

Ställ om till ekologiskt

Ställ om till ekologiskt

Om du funderar på att ställa om din verksamhet till ekologisk produktion finns en hel del att tänka på. Vi hjälper dig med planering och strategier.

alt-text

Växtföljd, gödsling, ogrässtrategier och utfodring

  • Rådgivning för dig som ska gå över till ekologisk produktion
  • Råd till dig som redan är ekoproducent
  • Diskutera strategierna med oss

Har du även ekologisk djurproduktion, hjälper vi till att räkna fram foderbehovet och se vad som kan produceras på gården. De klöverrika vallarna är motorn i ekoväxtodlingen!

För att kunna tillgodose proteinbehovet i ekologisk produktion, är planering en väsentlig del. Proteinkällorna är, förutom protein från vallfoder och spannmål, oftast ärt, åkerböna eller raps.

Kontakta oss

Diskutera med din produktions- eller växtodlingsrådgivare inför val av strategi för din produktion. Vi har rådgivning när det gäller allt ifrån planering inför övergång till ekologisk produktion till val av foder, beräkningar av arealbehov, växtodlingsrådgivning samt ekonomiska kalkyler. 

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.