Ställ om till ekologiskt

Om du funderar på att ställa om din verksamhet till ekologisk produktion finns en hel del att tänka på. Vi hjälper dig att planera växtföljd, gödsling och ogrässtrategier.

Har du även ekologisk djurproduktion, så hjälper vi till att räkna fram foderbehovet och se vad som kan produceras på gården. De klöverrika vallarna är motorn i ekoväxtodlingen!

  • Vi ger rådgivning när du ska gå över till ekologisk produktion
  • Vi ger även råd till dig som redan är ekoproducent
  • Diskutera strategierna med oss!

För att kunna tillgodose proteinbehovet i ekologisk produktion, är planering en väsentlig del. Proteinkällorna är, förutom protein från vallfoder och spannmål, oftast ärt, åkerböna eller raps.

Kontakta oss

Diskutera med Växa Sveriges rådgivare inför val av strategi för din produktion. Vi har rådgivningen när det gäller allt ifrån planering inför övergång till ekologisk produktion till val av foder, beräkningar av arealbehov, växtodlingsrådgivning samt ekonomiska kalkyler. 

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig