MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Nå avelsmålen med senaste tekniken

Lönsamhet är det viktigaste avelsmålet. Vi arbetar målinriktat i all vår service och rådgivning. Hos oss har du tillgång till VikingGenetics tjurar, den senaste tekniken och våra skickliga rådgivare.