Optimera produktionen

ProCROSS

ProCROSS

Dra nytta av korsningseffekten! Effektivisera produktionen med korsningsprogrammet ProCROSS.

alt-text

Korsningsavel i form av ProCROSS har använts i USA sedan 2003, och sedan en tid tillbaka även på ett antal gårdar i Sverige. Du kan välja att korsa hela eller delar av din besättning.

Gårdar som använder ProCROSS som avelsmetod får friska, fruktsamma och hållbara djur som producerar mer kött och mjölk.

Ta fram de bästa egenskaperna

ProCROSS är ett korsningsprogram som ger det bästa från de tre raserna holstein, SRB och montbeliarde. Korsningseffekten i sig gör också att avkomman får bättre egenskaper än föräldrarnas genomsnitt.

  • Holstein bidrar med hög mjölkavkastning och starkt juver.
  • SRB ger god fruktsamhet, lätta kalvningar och mjölk med hög proteinhalt.
  • Montbeliarde ger bra hull, god fruktsamhet, hög proteinhalt och låga celltal.

Tjäna 1000 kronor mer per ko och år

Med ProCROSS som avelsmetod kan du tjäna upp till 1000 kronor per ko och år. Dessutom kan vissa närliggande kostnadsposter bli lägre, som till exempel veterinärkostnader då de korsade djuren har lättare kalvningar, friskare kalvar och starkare juver.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Mer information hittar du också på ProCROSS webbplats:
www.procross.info

Kontakta mig