MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

Provtagning underlättar planeringen

Det lönar sig att mäta mängden näring och bakterier på flera ställen i produktionskedjan. Lägg grunden för hög mjölk- och köttkvalitet med vår service inom provtagning.