MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Provtagning

Det lönar sig att mäta mängden näring och bakterier på flera ställen i produktionskedjan. Underlätta planeringen och lägg grunden till en hög mjölk- och köttkvalitet med provtagning.