Provtagning underlättar planeringen

Det lönar sig att mäta mängden näring och bakterier på flera ställen i produktionskedjan. Lägg grunden för hög mjölk- och köttkvalitet med vår service inom provtagning.