MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Optimera produktionen

Trädgårds- och grönsaksodling

Utveckla din trädgårds- och grönsaksodling

Vi hjälper dig att utveckla ditt företag med nya specialgrödor som grönsaker, frukter och bär eller energigrödor.

alt-text
  • Utveckla din odling av grönsaker och bär
  • Besöksträdgårdar
  • Trädgårdsturism
  • Förbättrad gårdsmiljö

Utveckla ditt företag med nya specialgrödor som grönsaker, frukter och bär eller energigrödor. Vi samarbetar i växtodlingsrådgivningen, i flera delar av landet, med Hushållningssällskapen.