Smittskydd

Kontrollprogram

Kontrollprogram

Sverige är fritt från flera smittsamma sjukdomar som är vanliga andra länder i Europa. Sjukdomar som genererar stora ekonomiska konsekvenser i den enskilda besättningen.

alt-text

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Dessa sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

För att övervaka vår fria status och snabbt kunna upptäcka om smittorna kommer in i landet ansvarar Växa för provtagning av:

  • BVD - Bovin virusdiarré
  • Leukos - Enzootisk Bovin Leukos
  • IBR/IPV - Infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit

Om du vill veta mer om kontrollprogrammen är du välkommen att kontakta oss.

BVD

Sverige är nu officiellt friförklarat från BVD av EU. Detta innebär att alla besättningar anses fria från sjukdomen och Jordbruksverket har därför beslutat att vi ska gå över till allmän övervakning av BVD från och med 7 april 2022 när BVD-föreskrifterna upphävs. Nötbesättningar behöver inte längre vara anslutna till ett BVD-program och den administrativa avgiften för programmet tas därmed bort. Provtagning kommer att fortsätta på övervakningsnivå så att vi snabbt kan upptäcka om vi får in smittan i landet.

Mer om BVD på sva.se

Leukos

Växa Sverige har på uppdrag av Jordbruksverket ansvar för fortlöpande övervakning av Leukos. Provtagning sker via slakterna och via uttag av tankmjölksprover.

Leukos är en virussjukdom som kan smitta mellan nötkreatur men inte till människor. De flesta infekterade djuren fungerar endast som smittbärare och visar inga symtom men vissa djur kan få symtom som avmagring, nedsatt mjölkproduktion, tumörer samt ökad känslighet för andra infektioner. Sjukdomen förekommer i hela världen. Sverige fick officiellt leukosfri status från EU år 2000.

Mer om Leukos på sva.se

IBR/IPV

IBR/IPV orsakas av ett virus som kan infektera många klövbärande djur men som framförallt drabbar nötkreatur. Olika former av sjukdomen förekommer och symtom associerade med luftvägarna eller reproduktionsorganen kan uppträda hos infekterade djur. Sjukdomen förekommer i hela världen, i Sverige har sjukdomen inte påvisats sedan 1995 och vi har varit officiellt friförklarade sedan 1998.

Mer om IBR/IPV på sva.se