Avel på djupet

Avelsarbetet bidrar till fortsatt utveckling av den nordiska avelsprofilen för nötkreatur av både mjölk- och köttras. Med stor vikt på hållbarhet och produktion.