MinGård, Min sida och vxa.se - 22/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 22 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Effektiv avel är grunden i lönsam produktion

Avelsarbetet bidrar till fortsatt utveckling av den nordiska avelsprofilen för nötkreatur av både mjölk- och köttras. Vi lägger stor vikt vid både hållbarhet och produktion.

Växa Sverige är erkänd avelsorganisation för nötkreatur i Sverige. Vi samarbetar aktivt i nordiska och internationella nätverk för avelsvärdering, som till exempel NAV, Nordisk Avelsvärdering, och Interbull. För både mjölk- och köttraser finns sammanvägda totalindex utformade efter att ge de svenska producenterna bästa möjliga lönsamhet genom avelsurval. För mjölkkor kallas det gemensamma nordiska avelsmålet NTM, Nordic Total Merit.

Arbetar som:
Expert husdjursgenetik

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41