Effektiv avel är grunden i lönsam produktion

Växa Sveriges avelsarbete bidrar till fortsatt utveckling av den nordiska avelsprofilen. Vi lägger stor vikt vid både hållbarhet och produktion. Här kan du läsa om det nationella, nordiska och internationella avelsarbetets organisering samt hur avelsvärdering och planering går till.

Växa Sverige är officiell organisation för avelsvärdering av nötkreatur i Sverige och samarbetar aktivt i nordiska och internationella nätverk för avelsvärdering, som till exempel Nordisk Avelsvärdering (NAV) och Interbull. Det gemensamma avelsmålet, Nordic Total Merit (NTM), är utformat för att ge bästa möjliga lönsamhet för svenska, danska och finska mjölkbönder.

Arbetar som:
Expert husdjursgenetik

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41