Avel på djupet

NAV Nordisk avelsvärdering

Nordisk Avelsvärdering – ett effektivt samarbete

Syftet med NAV, Nordisk Avelsvärdering, är att effektivisera avelsarbetet inom medlemsländerna Danmark, Finland och Sverige och på så vis uppnå ökat avelsframsteg bland de raser som ingår i NAVs gemensamma avelsvärderingar.

NAV ägs av Faba, Växa Sverige och Landbrug & Fødevarer. Företaget startade sin verksamhet år 2002 med uppdraget att utföra en gemensam nordisk avelsvärdering för holstein, jersey och de nordiska röda raserna med målet att främja mjölkföretagarna i de tre länderna.

Verksamheten har utökats över åren vad det gäller avelsvärdering för mjölkraser, som idag omfattas av ett stort antal egenskaper och ett gemensamt avelsmål, NTM – Nordic Total Merit. Sedan december 2021 publiceras även genomiska avelsvärden för hondjur av mjölkraskorning på nordisk nivå. 

Mer om avelsvärdering mjölkras
Mer om genomiska avelsvärden för korsningsdjur
Mer om NTM - Nordic Total Merit

Sedan december 2021 avelsvärderar NAV också renrasiga köttraser på nordisk nivå. Samarbetet för köttraser är dessutom utökat med en gemensam avelsvärdering för köttrastjurar för användning på mjölkkor.  

Mer om avelsvärdering köttras
Mer om Kött x Mjölk avelsvärden

Fördelar med samarbetet

Samarbetet bidrar till förbättrad avelsvärdering och avelsframsteg framför allt på grund av att det finns fler djur att välja bland samt att man säkrare kan identifiera de genetiskt bästa individerna.

En annan viktig faktor är att forsknings- och utvecklingsresurserna inom avelsvärdering samt frågor som rör avelsmål och avelsstrategi kommer till sin rätt. Allt med syfte att främja de nordiska mjölk- och köttföretagarnas lönsamhet.

NAV – Nordic Cattle Genetic Evaluation