Nordisk Avelsvärdering – ett effektivt samarbete

Syftet med Nordisk Avelsvärdering (NAV) är att effektivisera avelsarbetet inom medlemsländerna Danmark, Finland och Sverige och på så vis uppnå ökat avelsframsteg bland de raser som ingår i NAVs gemensamma avelsvärdering.

NAV ägs av Faba, Växa Sverige och Seges. Företaget startade sin verksamhet år 2002 med uppdraget att utföra en gemensam nordisk avelsvärdering för holstein, jersey och de nordiska röda raserna med målet att främja mjölkföretagarna i de tre länderna.

Samarbetet bidrar till förbättrad avelsvärdering och avelsframsteg framförallt på grund av att det finns fler djur att välja bland samt att man säkrare kan identifiera de genetiskt bästa individerna.

Utveckling och forskning

En annan viktig faktor är att forsknings- och utvecklingsresurserna inom avelsvärdering samt frågor som rör avelsmål och avelsstrategi kommer till sin rätt.

Allt sedan bildandet av NAV och de första gemensamma avelsvärdena (2005) har NAV-avelsvärderingen utökats med fler viktiga egenskaper som främjar de nordiska mjölkföretagarnas lönsamhet.

NTM Nordic Total Merit

För att på ett optimalt sätt väga samman ekonomiskt viktiga egenskaper inom respektive ras behövs ett totalindex - ett sammanfattande avelsvärde för lönsamhet som uttrycker rasens avelsmål. Därför skapades 2008 det gemensamma avelsmålet Nordic Total Merit (NTM) för raserna RDC, holstein och jersey och ersatte därmed de tidigare nationella totalindexen i medlemsländerna.

Fördelning av avelsvärden i landet*

Medeltalet för NTM är 0 och medeltalet för avelsvärderingen är 100.

NTM > +30 Extremt bra, 0,1% av alla

NTM > +20 Mycket bra, 2,2% av alla

NTM > +10 Bra, 16% av alla

NTM = 0 medel

*Med en standardavvikelse på 10

Läs mer om NTM

Arbetar som:
Expert husdjursgenetik

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41