alt-text

Provmjölkning

Provmjölka och få kvalitetssäkrade analysvärden på mjölken.

Mjölkanalys i Kokontrollen

Mjölkproverna skickas med mjölkbilen på analys. Efter några dagar har du svar på hur mycket fett, protein, celler och Urea varje ko har. Du får ett bra underlag för foderplanering, där Urea är ett mått på hur utfodringen fungerar, och celler visar hur juverhälsan ligger till. BHB-värdet ger dig koll på hela besättningens energiförsörjning.

Ny analys som ingår

BHB-analys - Energiförsörjning kring kalvning

Vid provmjölkningen mäts BHB, beta-hydroxybutyrat, och resultatet presenteras i MinGård. Du får en överblick av besättningens energiförsörjning, uppdelat på förstakalvare och äldre kor.
BHB-analys

Tilläggsanalys vid provmjölkning

Dräktighet Analys

Hitta de tomma korna med abonnemang på tjänsten Dräktighet Analys. Abonnemanget tecknar du genom att logga in på Min sida.
Dräktighet Analys

PCR-Mastitanalys

Vid provmjölkningen kan du välja till en analys av juverhälsan genom tjänsten PCR-mastitanalys. Svaren redovisas sedan på Min sida. 
Mastitanalyser

Logga in på Min sida

Saknar du inloggningsuppgifter till Min sida är du välkommen att kontakta kundsupporten.
Kundsupport kontaktuppgifter

Serviceanalys - en extra kontroll

Mellan provmjölkningarna kan du skicka in extra mjölkprov för analys - så kallade serviceanalyser. För att få fram ett rättvist analysvärde behöver fett, protein, celler och Urea analyseras. I serviceanalysen kan du också välja till PCR-Mastitanalys. Svaret hittar du sedan på Min Sida.

Använd Eurofins följesedel när du skickar in dina prover.

Eurofins följesedel för mjölkprover

Läs mer om hur du rapporterar in dina mjölkprover

 

Kontakta mig