Provtagning

BHB-analys

BHB-analys

Få koll på kornas energiförsörjning vid kalvning med BHB. Mätningen görs alltid på mjölk vid provmjölkning dag 5-50 efter kalvning och visas i MinGård®.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

När du har koll på betahydroxybutyrat, BHB, kan foderstat och djurhållning optimeras så att dina nykalvade kor inte får ketos, alltså en alltför stor energibrist. Korna får goda förutsättningar att hålla sig friska och mjölka bra.

Energiförsörjning kring kalvning – BHB 

BHB på gruppnivå 

Du hittar mätarna och historiken i MinGård® under Besättningsöversikt. De ger dig en överblick av andelen kor som är i riskzonen för ketos. Resultatet för laktationsdag 5-35 visas uppdelat på förstakalvare och äldre kor.

Om en stor andel av korna i gruppen har förhöjt värde, kan det finnas skäl att se över utfodring, klövhälsa och beläggningsgrad inför kommande kalvningar. 

Tableller över energiförsörjning vid kalvning.

BHB på konivå 

Du hittar kornas BHB-värden i MinGård® under Händelser och rapporter, välj Provmjölkning senaste. Du hittar kornas värden i kolumnen BHB dag 5-50. Det är i denna period korna är känsligast för ketos och då BHB bäst speglar energiförsörjningen.

I kolumnen DIM – provdag ser du vilken dag efter kalvning provet är taget. Genom att kombinera resultaten från mätarna med de enskilda värdena kan du effektivt arbeta på gruppnivå och till exempel gå vidare med förebyggande åtgärder inför nästa omgång kor som ska kalva in. Behandling av kor med ketos behövs ibland. 

Visar tabell över provmjölkning i verktyget MinGård.

Energibrist och ketos 

Efter kalvning uppstår en period med energibrist. Den mest kritiska perioden är de första veckorna efter kalvning. Det beror på att mjölkavkastningen ökar snabbt, medan foderkonsumtionen inte ökar i samma takt som energibehovet.

Det tar upp till sex veckor efter kalvning innan foderintaget matchar energibehovet hos friska kor. Om kon har andra sjukdomar eller dålig klövhälsa kan det ta ännu lägre tid.

Hur stor energibristen och påfrestningen blir för korna varierar därför mycket mellan individer. Om energibristen blir för stor eller för långvarig får kon ketos. 

Ketos och djurhälsa 

För att kompensera för energibristen bryts kroppsfett ner. BHB är en av de restprodukter som kon bildar vid nedbrytningen. BHB kan användas av kon för energiförsörjningen, men när det bildas för mycket BHB får kon ketos.

Därför kan vi mäta BHB och få en bild av energiförsörjningen hos kon. Ketos kan vara subklinisk eller klinisk.

– Vid subklinisk ketos ser du inga symptom men effekterna av energibristen kan påverka immunförsvar, fruktsamhet och mjölkproduktion. 

– Vid klinisk ketos ser du symptom tillsammans med effekterna vid subklinisk ketos. Detta kan du se vid ketos: 

  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Foderleda
  • Nervösa symptom som skakningar, aggression, balansrubbningar
  • Svagare brunsttecken
  • Nedsatt befruktningsförmåga
  • Ökad risk för andra sjukdomar som kalvningsförlamning, kvarbliven efterbörd, livmoderinflammation, juverinflammation, löpmagsförskjutning och fång 

Bengt SamuelssonFinslipad foderstat med BHB-analys

Med hjälp av BHB-analyserna från MinGård® har Botans Lantbruk gjort justeringar i både mjölkkornas och sinkornas foderstater. Det har lett till en ökad mjölkproduktion och färre problem med kalvförlamningar.
Bengt Samuelsson och Kristina Pershagen berättar

Kontakta mig