MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

alt-text

MinGård® – framtidens managementverktyg

Verktyget för mjölk- och köttproducenter. Du behöver inte ladda ner några program. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil.

Mobilanpassad, användarvänlig och flexibel

Du kan rapportera, hämta upp och sammanställa dina besättningsuppgifter i ett och samma verktyg. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil. Du behöver varken ladda ner några program eller hämta uppdateringar - det sköts automatiskt.

MinGård® ingår i våra tjänster

- Kokontroll, KAP och Härstamningskontroll
Du som är ansluten till Kokontroll, KAP eller Härstamningskontroll kan logga in. Alla djurägare kan se översikt, resultat och kalender. Många kan också sköta rapporteringen i MinGård.    

På startsidan hittar du rapporterade händelser, kalender och aktuellt läge.

MinGård

 • Översiktsbild över djurens aktuella status
  Här ser du bland annat vilka djur som ska semineras och dräktighetsundersökas.

 • Djurkort
  Den senaste historiken för djuret.

 • Rapporter
  Hämta valbara rapporter för besättningen och per djur.

 • Inrapportering 
  - Kalvning/födelse, Inköp, Utgång
  - Tillfälligt ute, Tillfälligt inne
  - Brunst, Insemination
  - Dräktighetsundersökning
  - Sinläggning, Semineras ej

 • Registrera provmjölkning
 • Anteckningar
 • Grupp- och avdelningshantering

Energiförsörjning kring kalvning
Under Besättningsöversikt hittar du dessutom det nya värdet för energiförsörjningen i besättningen - BHB.
Här kan du läsa mer om BHB

De senaste nyheterna i MinGård

 • Registrera vikter
  Du kan registrera vikter och hornstatus. Rapportera eller ändra korta/långa namn. Få med vikter, korrigerade vikter och hornstatus på dina listor.

 • Skapa egna grupper
  Du kan skapa grupper som uppdateras baserat på det du själv anger, som till exempel vikt, ålder och laktationsstadium.

 • Sökfuntkion
  Du kan söka på öronnumret för att komma direkt till det aktuella djuret.

 • Förbättrade funktioner
  Snabbare rapportering av kalvningar genom att kunna ange nummerserier under Mina inställningar. Provmjölkningsregistreringen, hanteringen av nykalvade kvigor/kor och utgångna kor har också förbättrats.

Nya funktioner och förbättringar introduceras successivt

I kommande versioner släpps fler funktioner:

 • Registrera och se historik över utgångna djur
 • Besättningsöversikten fylls på med nyckeltalet Dagar i mjölk
 • Beställningsrutiner för genomiska analyser
 • Sjuk- och behandlingsjournal

Logga in

Välj MinGård - och logga in med samma uppgifter som du har till Min sida.

Logga in

Tyck till om MinGård

Följ med på en rundtur i MinGård®

Se fler filmer: MinGård - instruktionsfilmer >>

Liw Pålsson med kossan 911 PälvisSå här använder jag MinGård

Liw Pålsson från Hammerdal har 200 mjölkkor och har varit testperson sedan starten av MinGård.
Liw berättar om sin upplevelse