alt-text

MinGård®

Managementverktyget för mjölk- och köttproducenter. Du behöver inte ladda ner några program. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil.

Mobilanpassad, användarvänlig och flexibel

Automatisk överföring till CDB

Du kan rapportera, hämta upp och sammanställa dina besättningsuppgifter i ett och samma verktyg. Uppgifterna förs också över med automatik till CDB. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil. Du behöver varken ladda ner några program eller hämta uppdateringar - det sköts automatiskt.

MinGård® ingår i våra tjänster

- Kokontroll, KAP samt Produktion och Härstamning
Du som är ansluten till Kokontroll, KAP eller Produktion och Härstamning kan logga in. Alla djurägare kan se översikt, resultat och kalender. Många kan också sköta rapporteringen i MinGård. 

Mjölk- och/eller köttproducent - du når bägge verksamhetsinriktningarna från ett och samma verktyg. Du får en anpassad vy utifrån valet Mjölk eller Kött.

MinGård - Mjölk och Kött

Från respektive startsida hittar du rapporterade händelser, kalender och aktuellt läge.

 • Översiktsbild
  Här visas djurens aktuella status, både för kor och kvigor. Du ser bland annat vilka djur som ska semineras och dräktighetsundersökas.

 • Djurkort - Mjölk / Kött
  Här hittar du all historik för ett specifikt djur - anpassat för respektive produktionsform.

 • Rapporter
  Hämta valbara rapporter för besättningen och per djur. Du kan också anpassa rapporterna, eller skapa helt nya som passar ditt behov.

 • Inrapportering 
  - Kalvning/födelse, Inköp, Utgång
  - Tillfälligt ute, Tillfälligt inne
  - Brunst, Insemination
  - Dräktighetsundersökning
  - Sinläggning, Semineras ej
  - Hornstatus
  - Vikter, både vägda och efter bröstomfång
  - Sjukbehandlingar, förenklad variant


 • Registrera provmjölkning
 • Anteckningar
 • Avdelningshantering, se var på gården djuren befinner sig
 • Grupphantering, skapa en egen grupp eller använd en befintlig.
  För att gruppera djur anger du vilka villkor som ska gälla för gruppen. De djur som uppfyller villkoren, kan flyttas in/ut ur respektive grupp.  

 • Genomisk analys
  Du kan enkelt beställa genomisk analys och skapa en rapport för att följa provets flöde från beställning till färdig analys.

Så loggar du in till MinGård

Är du nyfiken på MinGård?

Onlinekurser i MinGård®

Lär dig mer om MinGård® i våra onlinekurser!

MinGård® steg 1 för mjölk- och köttproducenter

I den här kursen går vi igenom inställningar och funktioner i MinGård®. Du får en genomgång över hur du rapporterar händelser till Växa och SJV CDB. Vi går också igenom vilka uppgifter du hittar på djurkortet.  

MinGård® steg 2 för mjölkproducenter

I den här kursen går vi igenom Händelser och rapporter, vi visar hur du själv lätt kan skapa egna rapporter. Vi går igenom Besättningsöversikten där vi samlat nyckeltalen, uppgifter om kalvningar och mjölkproduktionen, fruktsamhet, åldersfördelning och slaktöversikten. Vi går också igenom hur du registrerar och använder Avdelningar och Grupper.

Varje kurs kostar 400 kr + moms.

Så fungerar MinGård®

MinGård® - instruktionsfilmer 

Så fungerar Hälso- och behandlingsjournalen

Hälso- och behandlingsjournalen ingår för alla som har tillgång till MinGård®.

Info om Hälso- och behandlingsjournalen

Henrik NisserSamlar alla uppgifter i samma tjänst

Med verktyget MinGård® får användare bättre överblick av sin verksamhet och kan effektivisera arbetet. Man slipper ha en massa djurlistor liggande högt och lågt. 
Henrik Nisser - Årets nötköttsföretag 2019, berättar