alt-text

MinGård® – framtidens managementverktyg

Verktyget för mjölk- och köttproducenter. Du behöver inte ladda ner några program. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil.

Mobilanpassad, användarvänlig och flexibel

Du kan rapportera, hämta upp och sammanställa dina besättningsuppgifter i ett och samma verktyg. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil. Du behöver varken ladda ner några program eller hämta uppdateringar - det sköts automatiskt.

MinGård® ingår i våra tjänster

- Kokontroll, KAP och Härstamningskontroll
Du som är ansluten till Kokontroll, KAP eller Härstamningskontroll kan logga in. Alla djurägare kan se översikt, resultat och kalender. Många kan också sköta rapporteringen i MinGård.    

På startsidan hittar du rapporterade händelser, kalender och aktuellt läge.

MinGård

 • Översiktsbild över djurens aktuella status
  Här visas aktuell status för både kor och kvigor. Du ser bland annat vilka djur som ska semineras och dräktighetsundersökas.

 • Djurkort
  Här hittar du all historik för ett specifikt djur.

 • Rapporter
  Hämta valbara rapporter för besättningen och per djur. Du kan också anpassa rapporterna, eller skapa helt nya som passar ditt behov.

 • Inrapportering 
  - Kalvning/födelse, Inköp, Utgång
  - Tillfälligt ute, Tillfälligt inne
  - Brunst, Insemination
  - Dräktighetsundersökning
  - Sinläggning, Semineras ej
  - Hornstatus
  - Vikter, både vägda och efter bröstomfång
  - Sjukbehandlingar, förenklad variant

 • Registrera provmjölkning
 • Anteckningar
 • Avdelningshantering, se var på gården djuren befinner sig
 • Grupphantering, skapa en egen grupp eller använd en befintlig.
  För att gruppera djur anger du vilka villkor som ska gälla för gruppen. De djur som uppfyller villkoren, kan flyttas in/ut ur respektive grupp.  

Energiförsörjning kring kalvning
Under Besättningsöversikt hittar du dessutom det nya värdet för energiförsörjningen i besättningen - BHB.
Här kan du läsa mer om BHB

De senaste nyheterna i MinGård

 • Registrera och se historik över utgångna djur
  Du får upp lista över utgångna djur och kan söka bland dem. Praktiskt ifall man glömt rapportera händelser innan utgång - nu går det att göra i efterhand. Du väljer själv hur långt bakåt du vill se utgångna djur.

 • Dagar i mjölk visas på besättningsöversikten
  Dagar i Mjölk är ett internationellt nyckeltal som visar på effektiviteten i din mjölkproduktion. Nyckeltalet för de mjölkande korna påverkas bland annat av antalet kalvningar, kalvningsintervall och hur länge slaktkorna mjölkar i besättningen.

 • Dagar till kalvning/Dagar efter kalvning
  Två variabler som underlättar olika skötselåtgärder kring exempelvis kalvning och seminering. Uppdaterade grupper har fått den nya variabeln Dagar till kalvning. Dagar efter kalvning är nu möjlig att få ut på listor och rapporter. 

 • Inställningar – ändrade intervallmöjligheter
  Inställningar för bevakning av semineringar och dräktighetsundersökning har fått utökade intervall.

 • Förbättrade funktioner
  Provmjölkningsbilden har korrigerats, nu visas rätt sortering i provmjölknings-rapporteringen efter att man använt ”Spara tillfälligt”. Dessutom har ett mindre antal ändringar och korrigeringar gjorts för att öka stabiliteten och användarvänligheten.

Nya funktioner och förbättringar introduceras successivt

I kommande versioner släpps fler funktioner:

 • Beställningsrutiner för genomiska analyser
 • Sjuk- och behandlingsjournal

Logga in

Välj MinGård - och logga in med samma uppgifter som du har till Min sida.

Logga in

Tyck till om MinGård

Följ med på en rundtur i MinGård®

Se fler filmer: MinGård - instruktionsfilmer >>

Liw Pålsson med kossan 911 PälvisSå här använder jag MinGård

Liw Pålsson från Hammerdal har 200 mjölkkor och har varit testperson sedan starten av MinGård.
Liw berättar om sin upplevelse