alt-text

MinGård® – framtidens managementverktyg

Nu lanserar vi den första versionen av MinGård - verktyget som utvecklas tillsammans med dig som lantbrukare.

MinGård® - mobilanpassad, användarvänlig och flexibel

Hur rapporterar du?Första versionen av MinGård är här!

Hur du kan använda första versionen beror på vilka rapporteringsvägar du använder idag. Idag finns det olika sätt att rapportera djurhändelser. MinGård erbjuder en samlad inrapporteringsväg för alla.

Så kan du använda första versionen av MinGård >>

För mjölk- och köttproducenter

Du kommer att kunna rapportera, hämta upp och sammanställa dina besättningsuppgifter i ett och samma verktyg. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil. Du behöver varken ladda ner några program eller hämta uppdateringar - det sköts automatiskt.

Första versionen

Kokontroll, KAP och Härstamningskontroll - MinGård® ingår i våra tjänster
Du som är ansluten till Kokontroll, KAP eller Härstamningskontroll kan logga in. Alla djurägare kan se översikt, resultat och kalender. Många kan också sköta rapporteringen i MinGård.    
Här får du reda på vilka funktioner du kan använda

På startsidan hittar du rapporterade händelser, kalender och aktuellt läge.

MinGård

 • Översiktsbild över djurens aktuella status
  Här ser du bland annat vilka djur som ska semineras och dräktighetsundersökas.

 • Djurkort
  Den senaste historiken för djuret.

 • Rapporter
  Hämta valbara rapporter för besättningen och per djur.

 • Inrapportering 
  - Kalvning/födelse, Inköp, Utgång
  - Tillfälligt ute, Tillfälligt inne
  - Brunst, Insemination
  - Dräktighetsundersökning
  - Sinläggning, Semineras ej

 • Registrera provmjölkning
 • Anteckningar
 • Grupp- och avdelningshantering

Energiförsörjning kring kalvning
Under Besättningsöversikt hittar du dessutom det nya värdet för energiförsörjningen i besättningen - BHB.
Här kan du läsa mer om BHB

 

Nya funktioner och förbättringar introduceras successivt

I nästa version släpps fler funktioner:

 • Mer komplett och tydligare gårdsöversikt.
 • Funktioner för köttdjur.
 • Integrationer, som aktivitetsmätare och slakterier.

Logga in

Välj MinGård - och logga in med samma uppgifter som du har till Min sida.

Logga in

Tyck till om MinGård

Följ med på en rundtur i MinGård®

Så fungerar MinGård

Här hittar du ett flertal olika filmer för de funktioner som finns i MinGård.
MinGård - instruktionsfilmer >>

Liw Pålsson med kossan 911 PälvisSå här använder jag MinGård

Liw Pålsson från Hammerdal har 200 mjölkkor och har varit testperson sedan starten av MinGård.
Liw berättar om sin upplevelse