MinGård®

Hälso- och behandlingsjournalen

Hälso- och behandlingsjournalen

Med hjälp av den nya Hälso- och behandlingsjournalen (H&B) kan du enkelt hålla koll på behandlingar och följa upp dina djurs hälsa. Hälso- och behandlingsjournalen ingår för alla som har tillgång till MinGård®.

alt-text

Få full koll på djurhälsan

I Hälso- och behandlingsjournalen kan du som djurägare registrera sjukdomar, diagnoser, behandlingar, läkemedel samt egna observationer om djurens hälsa. 

Det som registrerats visas i MinGård, bland annat på djurkortet, i kalendern samt i händelser och rapporter. Det går även att skriva ut hälsorapporter, som till exempel kan användas i gårdens ViLA-uppföljningar.

Tjänsten kan användas i dator, mobil och läsplatta och går även att använda i offline-läge.

Padda med Hälso- och behandlingsstartsida

Enkla registreringar

Registreringar kan göras på enskilda individer men även på hela grupper. De grupper och avdelningar som skapas i MinGård återfinns i Hälso- och behandlingsjournalen för enkel gruppregistrering. Det går även att skapa en tillfällig grupp direkt i Hälso- och behandlingsjournalen för att smidigt göra registrering på flera djur samtidigt.

Förenklar arbetet kring pågående behandlingar

Både pågående behandlingar och aktuella karenstider syns tydligt i kalendern på MinGårds förstasida. I Hälso- och behandlingsjournalen finns även en flik för "Pågående behandlingar" samt "Behandlingar idag". Här signeras varje utförd behandling enkelt och det blir tydligt för alla på gården vad som är gjort och vad som är kvar att göra.

Följ upp dina behandlingar genom att skapa rapporter i MinGård. Förutom standardrapporterna kan du även skapa egna rapporter som passar dina behov.

Följ besättningens hälsoläge för att blicka framåt

På djurkortet visas allt som är registrerat via Hälso- och behandlingsjournalen, exempelvis behandlingar och djurägarobservationer. Detta ger en tydlig översikt av varje djur, allt på ett ställe!

Djurägaren äger den registrerade datan

Den data som registrerats på djuret ägs av djurägaren. Det betyder att datan följer med djuret vid eventuell försäljning. På Min sida kan djurägaren ställa in om besättningsdata ska delas med tredjepart eller inte, till exempel till forskning.

På Min sida under Allmänna villkor hittar du mer information om villkoren för dataanvändningen.

Hälso- och behandlingsjournalen når du via MinGård under kossan i menyn = Besättning.

Här är en lathund för hur du använder Hälso- och behandlingsjournalen!

Så loggar du in på MinGård®

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 03 67

Har du frågor om Hälso- och behandlingsjournalen?

Ta en titt bland våra frågor och svar nedan! Hälso- och behandlingsjournalen har en egen flik.

film.pngSå fungerar Hälso- och behandlingsjournalen

Nedan hittar du ett antal filmer som går igenom hur du använder Hälso- och behandlingsjournalen. Titta gärna!