KAP - guldgruvan för köttproducenter

KAP bygger på dina rapporteringar och ligger sedan till grund för stambokföring, avelsvärdering och produktionsplanering.

Få en helhetsbild av din produktion och dina djur

KAP är grunden för en effektiv produktionsplanering och finns i två inriktningar. 

KAP-Avel

För dig som föder upp avelsdjur. 

✔ Officiell härstamning på besättningens djur
✔ Avelsvärdering
✔ Stambokföring

Allt det här ingår i KAP-Avel

KAP-Produktion

För dig som har dikor och föder upp slaktdjur. 

✔ Slaktresultat
✔ Födelsevikter
✔ Kalvningar

Allt det här ingår i KAP-Produktion

Nyhetsbrev

Du som är ansluten till KAP, får också nyheter via mejl.
Här ser du exempel på de två senaste: 
KAP-nyheter maj 2021
KAP-nyheter januari 2021

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06


KAP fickkalender

Beställ den smidiga fickkalendern här. Pris 50 kronor inklusive frakt.