Styrning och rutiner

Viktkrav för stambokföring

Viktkrav för stambokföring

I avelsarbetet med köttdjur är det bland annat vikter på djuren som utgör underlag för avelsvärdering och för kvalificering till stambokföring enligt NABs register A.

Kvalificerande vikt ska vara vägd under medverkan av behörig kontrollant från för KAP fältansvarig förening.

A-märkt vikt

Avdelningen Riksstambok, register A från och med 2016-03-16.
Viktkravet gäller oavsett när djur är fött.

Ras Korr vikt 200 dagar Korr vikt 365 dagar Krav för stambokföring
Hereford
Tjur 260 kg 460 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga 220 kg 320 kg
Charolais
Tjur 310 kg 540 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga 260 kg 370 kg
Angus
Tjur 240 kg 420 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga 205 kg 310 kg
Limousin
Tjur 280 kg 500 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga 240 kg 340 kg
Simmental
Tjur 320 kg 550 kg Godkänd 200 och/eller 365 dagars vikt
Kviga 280 kg 400 kg
Blonde d'Aquitaine
Tjur 300 kg 510 kg Finns 365-dagarsvikt gäller denna oavsett 200-dagarsvikt.
Kviga 250 kg 370 kg
Chianina
Tjur - 510 kg Godkänd 365-dagarsvikt krävs. 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs.
Kviga - -
Galloway/Belted Galloway
  - - Inget viktkrav.
Waguy
  - - 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs.
Highland
  - - Inget viktkrav
Dexter
  - - Inget viktkrav