Styrning och rutiner

Viktkrav för stambokföring

Viktkrav för stambokföring

I avelsarbetet med köttdjur är det bland annat vikter på djuren som utgör underlag för avelsvärdering och för kvalificering till stambokföring enligt NAB:s register A.

Kvalificerande vikt ska vara vägd under medverkan av behörig kontrollant från för KAP fältansvarig förening.

A-märkt vikt

Avdelningen Riksstambok, register A från och med 2016-03-16.
Viktkravet gäller oavsett när djur är fött.

Ras Korr vikt 200 dagar Korr vikt 365 dagar Krav för stambokföring
Hereford
Tjur 260 kg 460 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt.
Kviga 220 kg 320 kg
Charolais
Tjur 310 kg 540 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt.
Kviga 260 kg 370 kg
Angus
Tjur 240 kg 420 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt.
Kviga 205 kg 310 kg
Limousin
Tjur 280 kg 500 kg Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt.
Kviga 240 kg 340 kg
Simmental
Tjur 320 kg 550 kg Godkänd 200 och/eller 365 dagars vikt.
Kviga 280 kg 400 kg
Blonde d'Aquitaine
Tjur 300 kg 510 kg Finns 365-dagarsvikt gäller denna oavsett 200-dagarsvikt.
Kviga 250 kg 370 kg
Chianina
Tjur - 510 kg

Godkänd 365-dagarsvikt krävs. 

Kviga - -

Assistentvägd 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs.

Galloway/Belted Galloway
  - - Inget viktkrav.
Waguy
  - - Assistentvägd 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs.
Highland
  - - Inget viktkrav.
Dexter
  - - Inget viktkrav.