Styrning och rutiner

Säker arbetsmiljö

Säker arbetsmiljö

Här hittar du samlad information som kan minska risken för olyckor och sjukskrivningar på din gård.

Arbeta smart och säkert

Lantbruket är en av de arbetsplatser som har högst antal dödsolyckor per år. Att vara företagare innebär en hel del ansvar. När det kommer till  arbetsmiljöfrågor handlar det om att säkerställa både din och dina anställdas säkerhet. Medvetenhet, ett bra arbetssätt och goda rutiner minimerar olycksrisken.

Vanliga olyckor inom lantbruket

Enligt arbetsmiljöverket är arbete med gödselbrunnar ett av de mest riskfyllda, och i samband med flertalet olika arbetsområden på en gård är fallrisken stor. Ett bra sätt att undvika olyckor är att se över arbetssätt och rutiner.

Ge dig själv 5 sekunder

De flesta som råkat ut för olyckor i arbetet har varit medvetna om att de faktiskt utsatt sig för fara. Genom att stanna upp och ge sig själv några sekunder går det att förhindra förhastade och riskfyllda beslut. Påminn dig själv och andra om att stanna upp och tänka till en extra gång. I biblioteket med skyltmaterial finns affischer som du kan skriva ut och sätta upp på lämplig plats.

 

Mer om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket 
LRF
Prevent