Provtagning

Foderanalys

Foderanalys

Få en komplett bild av näringsinnehållet i fodret. Vi tar representativa foderprover för analys så att du enkelt kan planera foderstaten.

alt-text

Foderanalysen lägger grunden

Resultatet från foderanalysen gör det möjligt att beräkna en hållbar foderstat som är biologiskt och ekonomiskt optimerad. Foderanalysen ger också vetskap om vilka foderpartier som passar till olika djurgrupper och, om det är möjligt, vilka partier som kan kombineras.

Med en första provtagning på grönmassan kan du lägga upp en grov plan för foderåret, men den bör kompletteras med prover på det färdiga ensilaget. Vi tar ut representativa prover på ensilaget 4-6 veckor efter täckning, när ensileringsprocessen är klar.

Om du dessutom analyserar dina spannmålspartier får du en bättre grund för din foderplanering och foderstatsberäkning.

I vissa fall, som ogynsamma skördeförhållanden eller vid besättningsutredning, kan det krävas en hygienanalys för att säkerställa att fodret kan utfodras till djuren.

Vi förmedlar analyssvar från Eurofins Agro och proverna blir analyserade enligt NorFor. Analyssvaren hittar du sedan på Min sida.

Eurofins Agro – prislista för analys

Skörda i rätt tid med hjälp av vallprognos

Du kan tjäna stora belopp på att skörda i tid. På vallprognos.se kan du följa utvecklingen av vallen i ditt område och få ett bättre underlag till när det börjar dra ihop sig för skörd på din gård.

Läs mer om vallprognoser

Vi arbetar enligt NorFor

Vi arbetar enligt fodervärderingssystemet NorFor för att ta fram optimala foderstater utifrån ekonomi, produktion, djurhälsa och miljöbelastning. Det innebär att vi kan göra en säker värdering av ditt grovfoder och ta fram lönsamma foderstater till alla typer av nötkreatur.

Läs mer om NorFor

Kontakta oss

Boka in en tid för foderprovtagning hos din rådgivare, eller gör din tidsbokning direkt på sidan. Vi på Växa kan även hjälpa dig med tolkning av analyssvaren och beräkning av foderstater.

Kontakta en rådgivare

Provmaterial

För att beställa provpåsar, portofria svarskuvert och följesedlar, prata med din rådgivare eller kontakta driftsplatsen. Är du medlem i Växa har du också möjlighet att skriva ut din följesedel här, och skicka in den per post:

Eurofins Agro – följesedel för utskrift

Viktigt om följesedeln

Typ av analys På följesedeln är det viktigt att ange om det är grönmassa eller färdigt ensilage som ska testas. För att fodret ska kunna analyseras som ensilage måste det ha gått 4-6 veckor.

Föreningsnummer Kom ihåg att ange föreningsnummer på foderanalysens följesedel. Om numret saknas kan svaret försenas. 5 = Växa Sverige

Skördedatum Alla foderanalyser ligger till grund för foderstatistiken. För att den ska bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att skördedatum anges på beställningssedeln.
Se senaste foderstatistiken.

Skördenummer Ange även skördenummer vid analysbeställning av vallfoder. Om uppgiften saknas kan vi inte skapa tillförlitlig statistisk data.

Foderkod Foderkoden styr vilka tabellvärden och beräkningar som används i FAS och det är avgörande att rätt kod väljs när foderprovet skickas till labbet. På blanketten finns förvalda koder för de vanligaste fodren. Om du är osäker, kontakta din rådgivare eller närmsta driftsplats.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 35

Mobiltelefon:
070-643 51 21

Kontakta mig

Boka borrning

Typ av prov