Styrning och rutiner

NorFor

Om fodervärderingssystemet NorFor

NorFor är ett fodervärderingssystem som förvaltas och ägs gemensamt av lantbrukskooperativa organisationer från RML på Island, Seges i Danmark, Tine SA i Norge och Växa.

NorFor grundades 2003 och används av mjölk- och köttgårdar i huvudsak i Island, Danmark, Norge och Sverige men även i Kroatien, Lettland och Finland. Det sker via organisationernas rådgivningstjänster och IT-verktyg.

Ett världsledande fodervärderingssystem

Syftet med NorFor är att kunna erbjuda ett världsledande fodervärderingsystem för att besvara den eviga frågan om hur djuren bäst ska utfodras nu och över tid. NorFor är designat att kunna ta fram en optimal foderstat utifrån ekonomi, produktion, djurhälsa samt miljöbelastning. Fodervärderingen som beräknas i NorFor bidrar till en bättre värdering av grovfodret och mer fokus på kons ämnesomsättning. Med bakgrund av det kan foderstaterna optimeras fullt ut och få möjlighet till bättre foderutnyttjande hos alla typer av nötkreatur.

Det unika med NorFor är att man ser till hela foderstatens sammansättning och bättre beskriver fodrets egenskaper och nedbrytningskarakteristik.

Fokus på forskning och erfarenheter

NorFor är ett modernt fodervärderingssystem under ständig utveckling. I utvecklingsarbetet är fokus på att snabbt omsätta nya forskningsrön och erfarenheter från rådgivningen in i NorFor så att nytta på gård erhålls. Växa använder sig av NorFor fodervärdering och foderanalyser vid beräkning av foderstat.

Besök NorFors webbplats (www.norfor.info)