Styrning och rutiner

Beräkning av korrigerade vikter

Beräkning av korrigerade vikter

Formler för beräkning av korrigerade vikter i KAP, används för att kvala till stambokföring i NABs stambok. Kontakta NAB eller din rasförening för att få aktuella viktkrav.

Beräkning av korrigerad födelsevikt

Födelsevikten korrigeras utifrån födelsedag och vägningsdag.
Vägning dag 0 och 1 efter födseln sker ingen korrigering.
Vägning dag 2, 3 respektive 4 korrigeras kalvens vikt på vägdagen med ett avdrag på 1.2 respektive 3 kg.
Se avsnitt om konstanter 1.1 (se nedan).

Beräkning av korrigerad 200-dagarsvikt

Vikovikt.200=((vivagn.200-vivagn.föd)/(ALDV.200-ALDV.föd)) * (200-ALVD.föd) + vivagn.föd + K4 K5

Beräkning av korrigerad 365-dagarsvikt

Korrigerad 365-dagarsvikt beräknas i första hand utifrån vägd 200-dagarsvikt, A eller D (vivagn.200).
Saknas vivagn.200 utgår man från vägd födelsevikt (vivagn.föd).

Alt. 1: vivagn.200 finns

vikovikt.365=((vivagn.365-vivagn.200) / (ALDV.365-ALDV.200)) * (365-ALDV.200) + vivagn.200 + K6 + K7

Alt. 2: vivagn.200 saknas

vivovikt.365=((vivagn.365-vivagn.föd) / (ALDV.365-ALDV.föd)) * (365-ALDV.föd) + vivagn.föd + K6 + K7

Beräkning av dagkorrigerad 550-dagarsvikt

Korrigerad 550-dagarsvikt beräknas i första hand utifrån vägd 365-dagarsvikt (vivagn.365)
Saknas vivagn.365 utgår man från vägd 200-dagarsvikt, A eller D (vivagn.200)
Saknas både vivagn.365 och vivagn.200 utgår man från födelsevikt (vivagn.föd)

Alt. 1: Vägd 365-dagarsvikt (vivagn.365) finns

vikovikt.550=((vivagn.550-vivagn.365) / (ALDV.550-ALDV.365)) * (550-ALDV.365) + vivagn.365

Alt. 2: Vägd 365-dagarsvikt (vivagn.365) saknas men vägd 200-dagarsvikt (vivagn.200) finns

vikovikt.550 = ((vivagn.550-vivagn.200) / (ALDV.550-ALDV.200)) * (550-ALDV.200) + vivagn.200

Alt. 3: Vägd 365-dagarsvikt (vivagn.365) och vägd 200-dagarsvikt saknas

vikovikt.550=((vivagn.550-vivagn.föd) / (ALDV.550-ALDV.föd)) * (550-ALDV.föd) + vivagn.föd

Förklaringar

ALDV: Ålder vid vägningstillfället
Vikovikt: Korrigerad vikt
Vivagn: Vägningsvikt

K4: Korrigeringskonstant för moderns ålder vid kalvens födelse på kalvens 200-dagarsvikt
K5: Korrigeringskonstant för flerfödsel på 200-dagarsvikt
K6: Korrigeringskonstant för moderns ålder vid kalvens födelse på kalvens 365-dagarsvikt
K7: Korrigeringskonstant för flerfödsel på 365-dagarsvikt

Konstanter

1.1 Konstant för dagkorrigering vid födelsevikt

Konstant för dagkorrigering vid födelsevikt (K3) är oberoende av ras.

Om ALDV=0 är K3=0
Om ALDV=1 är K3=0
Om ALDV=2 är K3=1
Om ALDV=3 är K2=2
Om ALDV=4 är K3=3

2.1 Konstant för moderns ålder vid födelsevikt

K1= Konstant för moderstillägg är beroende av ras och moderns ålder (ALDM).

Ras mån Moder < 32 mån Moder 32-42 mån Moder > 42 mån
19 0,0 0,0 0
8, 11, 16, 17, 20, 29 3,0 2,0 0
12, 18 3,8 2,0 0
Övriga 4,5 2,0 0

2.3 Konstant för flerfödseltillägg vid födelsevikt

K2= Konstant för flerfödseltillägg är beroende av ras.

Ras Tillägg kg
19 0,0
8, 11, 16, 17, 20, 29 8,0
12, 18 9,0
Övriga 10,0

2.4 Konstant för moderns ålder vid 200-dagarsvikt

K4= Konstant för moderstillägg är beroende av ras och moderns ålder vid kalvens födelse (ALDM).

Ras mån Moder < 32 mån Moder 32-42 mån Moder > 42
19 0 0 0
8, 11, 16, 17, 20, 29 21 11 0
12, 18 17 8 0
Övriga 26 14 0

2.5 Konstant för flera flerfödseltillägg vid 200-dagarsvikt

K5= Konstant för flerfödseltillägg är beroende av ras.

Ras Tillägg kg
19 0
8, 11, 16, 17, 20, 29 30
12, 18 25
Övriga 32

2.6 Konstant för moderns ålder vid 365-dagarsvikt

K6= Konstant för moderstillägg är beroende av ras och moderns ålder vid kalvens födelse (ALDM).

Ras mån Moder < 32 mån Moder 32-42 mån Moder > 42
19 0 0 0
8, 11, 16, 17, 20, 29 18 11 0
12, 18 14 10 0
Övriga 22 12 0

 

2.7 Konstant för flerfödseltillägg vid 365-dagarsvikt

K7= Konstant för flerfödseltillägg är beroende av ras.

Ras Tillägg kg
19 0
8, 11, 16, 17, 20, 29 30
12, 18 31
Övriga 32