KAP-Avel

KAP-Avel - perfekt för dig som har renrasig köttras och vill sälja livdjur. Dina djur får avelsvärden för en rad olika egenskaper, och det blir möjligt att stambokföra dem.

Allt samlat på ett ställe

KAP-Avel ger dig möjlighet att bedriva ett framgångsrikt avelsarbete med dina renrasiga köttdjur. Du får alla uppgifter om dina djur samlade och tillgängliga på Min sida och i MinGård.

I kodatabasen finns det du själv registrerar om dina djur, och uppgifter som hämtas in från andra källor. Behandlingar av veterinärer och klövvårdare hämtas från Jordbruksverket och slakterierna skickar in slaktuppgifter på dina djur.

Läs mer om managementverktyget MinGård®

Härstamning och stambokföring

För att få korrekt härstamning på kalvarna rapporterar du in betäckningsperioder i MinGård. Avelstjurarnas härstamning verifierar du med ett genomiskt test. När kalven är född rapporterar du om kalvningen skedde med eller utan hjälp. Väg kalven inom fyra dagar och rapportera in vikten.

Vid 200 dagars ålder ska kalvarna vägas igen, och ytterligare en gång när de har blivit årsgamla. Vikterna ligger till grund för avelsvärderingen av tillväxt och stambokföring i NAB:s stambok.

På Min sida kan du stambokföra och skriva ut härstamningsbevis.

Avelsvärden för bättre planering

Alla uppgifter som hämtas in används för att beräkna avelsvärden för olika egenskaper. Avelsvärden hjälper dig att rekrytera de bästa djuren för vidare avel. Värden över 100 betyder att djuret är bättre än medeltalet för rasen.

Alla renrasiga djur i besättningen får avelsvärden. Avelsvärdena hittar du på Min sida och i verktyget KAP Besättningsanalys. Topplistor över de högst avelsvärderade djuren i landet uppdateras tre gånger per år. 

KAP Besättningsanalys - Logga in

Ett djurkort per individ

Du kan följa dina kor och avelstjurar på djurkorten i MinGård. Där finns alla uppgifter om individen samlade. För avelstjurarna får du en sammanställning över tjurens kalvningar i besättningen och kalvarnas vikter. För korna redovisas alla kalvningar och kalvarnas vikter och tillväxt.

Du äger din data

Du äger all data om dina djur i kodatabasen och har det tillgängligt i MinGård - via mobil, surfplatta eller PC. Där kan du både rapportera uppgifter och se sammanställningar över dina djur.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06

Kontakta mig

ICAROfficiell kontroll
Växa Sverige är huvudman för officiell kontroll, avelsvärdering samt stambokföring av djur i Sverige och har ansvar för att uppgifter rapporteras korrekt. Växa äger kodatabasen där alla uppgifter lagras till grund för avelsvärdering och stambokföring. Systemet är certifierat av den internationella organisationen ICAR och uppfyller kraven på officiell kontroll.

ICAR, International Committee for Animal Recording, består av 60 medlemsländer med 130 anslutna företag. Organisationens syfte är att främja utveckling och avkastning för lantbrukets produktionsdjur. Genom riktlinjer som beskriver identifiering av djur, härstamning, avelsvärdering och avkastningsberäkningar, finns en global standard för reglerna.