Optimera produktionen

Exteriörbedömning

Exteriörbedöming

Använd exteriörbedömning i din mjölk- och köttbesättning för att lägga upp en smart och hållbar avelsplan för framtiden.

alt-text

Exteriörbedöm för optimal besättning

Att exteriörbedöma sina djur är ett suveränt sätt att optimera din avel på. Du får en fullständig bild av varje individ och har därigenom möjlighet att välja de bästa djuren för fortsatt avel vilket leder till bättre effektivitet i din besättning.

Exteriörbedömning mjölk

Exteriörbedömningen görs på korna, i första hand förstakalvare, och innebär att man tittar närmare på kropp, ben och juver. Även bruksegenskaper som mjölkbarhet och lynne gås igenom. 

Exteriörbedömning för mjölk

Exteriörbedömning kött

För tjurar bedöms 21 delegenskaper fördelat på kropp, ben och muskelbyggnad. För kor bedöms utöver det också 4 delegenskaper för juver. Bedömning görs även på hull, lynne, rörelser och mätning av korshöjden. 

Exteriörbedömning för kött