Optimera produktionen

Exteriörbedömning kött

Exteriörbedömning kött

Genom att exteriörbedöma dina djur får du en opartisk bedömning av funktionella egenskaper. Detta är till stor nytta i selektionen för mer hållbara djur.

alt-text

Så här går det till

För tjurar bedöms 21 delegenskaper fördelat på kropp, ben och muskelbyggnad. För kor bedöms utöver det också 4 delegenskaper för juver.

  • Benen bedöms för hållbarhet, bättre rörelser och betäckningsförmåga
  • Kroppen bedöms för underhållsbehov, produktions- och kalvningsförmåga
  • Muskler bedöms utifrån muskelansättning och slaktkroppsekonomi
  • Juver bedöms för juverhälsa och funktionalitet för kalven att dia

Egenskaperna bedöms efter en linjär skala, ett till nio. Vad som är optimum, det vill säga önskade poängen för en egenskap, varierar på skalan beroende på egenskap och kan skilja mellan de olika raserna. Det är rasföreningarna som beslutar om optimum och viktning av varje delegenskap så att det speglar önskad riktning för utveckling av rasen.

Utöver ovan nämnda delegenskaper bedöms även hull, lynne, rörelser och mätning av korshöjden. Lynne och rörelser är en information som inte vägs in i helhetsbedömningen.

Bra vid tjurval

Delegenskaperna för kropp, ben och muskelbyggnad sammanvägs utifrån optimum och viktning till delpoäng samt en helhetspoäng, där 80 är medeltal.

För en herefordtjur kan bedömningen se ut så här:
Kropp 82, Ben 84, Muskler 81 = Helhet 83

Exteriörbedömning är också ett bra verktyg vid valet av tjur med en dokumentation vid försäljning eller inköp av livdjur. Ett funktionellt djur ger en bättre lönsamhet och totalekonomi.

Många väljer att regelbundet bedöma sina första- och tredjekalvare i sin besättning, samt årstjurar tänkta för försäljning som avelstjurar.

Tips inför exteriörbedömning

  • För att ge en så rättvis bedömning som möjligt är en hård golvyta att föredra, till exempel en skrapgång. Det är framförallt viktigt för att kunna bedöma benen på ett bra sätt.
  • Vidare behövs det ett avdelat utrymme för att kunna bedöma rörelserna.
  • Helst två djur åt gången. Två djur gör att de håller sig lugna, vid fler än två djur försvåras bedömningen och den tar längre tid. 
  • Optimalt är också om djuren först kan bedömas fixerade och sedan släppas lösa i det avgränsade utrymmet.

Kontakt

Låter det intressant? Kontakta våra exteriörbedömare på kött!

Arbetar som:
Avelsrådgivare, Raskontakt Kött

Telefon:
010-471 05 13

Mobiltelefon:
076-109 08 46

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.