Genomisk analys säkrar härstamningen

Verifierad härstamning löser bland annat frågetecken kring en individs föräldrar. Om du har avelstjurar vars avkommor ska stambokföras, måste tjurarna vara verifierade.

Härstamningsverifiering - så går det till

KAP fickkalenderKAP fickkalender

Gör jobbet lite enklare! I den lilla fickkalendern kan du anteckna alla viktiga händelser.

Beställ den här

Frågor om
Registrering av vikter, betäckningar, in- och utgångar med mera.
Utskrifter av härstamningsbevis, avelsvärden och stambokföring.
kokontroll@vxa.se
010-471 09 00
Postadress: Box 814, 391 28 Kalmar

Kundsupport
IT-frågor om webb och KKPC
kundsupport@vxa.se
010-471 06 60

KAP-ansvarig
Kristina Remgård-Gredenvall
kristina.remgard@vxa.se
010-471 09 06