alt-text

Trimma din köttproduktion

Hög andel dräktiga kor som föder pigga och friska kalvar lägger grunden till ett bra resultat. En jämn och hög tillväxt på kalvarna till avvänjning eller slakt ger bästa lönsamhet.

Subventionerad rådgivning70% rabatt på rådgivning

Tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet kan vi nu erbjuda 70% rabatt på vår rådgivning till torkdrabbade lantbruksföretag.

Rådgivning för torkdrabbade

Sätt mål för produktionen i din besättning

Rådgivningspaket med tre delar

  • Besök på gården med planering och upprättande av mål för din besättning diko/nötkött samt foderprovtagning.
  • Foderstatsberäkning som är ekonomiskt och biologiskt optimerad, rådgivningsbrev med tips och råd om var du hittar dina förbättringspotentialer.
  • Besök på gården med resultatuppföljning, genomgång av resultat från kalvningssäsongen eller slaktresultat.

Vi anpassar produktions- och utfodringsrådgivning efter dina önskemål om inte paketet passar.

Läs mer om foderstatsplanering och foderrådgivning m.m.

Hitta en rådgivare nära dig

Semin och dräktighet

Oavsett om du har mjölkkor eller köttdjur, har assistentsemin eller djurägarsemin, så har vi tjurarna, servicen och kunskapen för dig.

Fördelarna med semin är flera. Det är enklare än att hålla en egen tjur, du vet vad du får och det ger en säkrare arbetsmiljö.

Läs mer om seminservice

Jag är intresserad!

KAP - Kött Avel Produktion

Grunden för din koll på besättningen. KAP är ett skräddarsytt hjälpmedel för alla typer av köttbesättningar och är köttproducenternas motsvarighet till Kokontrollen.

Läs mer om KAP
alt-text

Avel

Köttrasdoser från VikingGenetics

VikingGenetics har noga utvalda köttrastjurar som har gått igenom köttrasprövning och är de bästa i sin omgång. Planera ditt avelsarbete med hjälp av oss. Till exempel kan du snabbt öka andelen tjurkalvar i besättningen genom att seminera med Y-Vik, könssorterad sperma. Y-Vik sperma ger i medeltal 85 procent tjurkalvar.

Besök dosshopen

Avelsstrategi Kött

Vid ett strategibesök går vi tillsammans igenom nuläge och sätter mål, vi gör sedan en strategi för att förflytta oss närmare målet.

Exempel på frågor är

  • Hur gör du för att seminera dina kor och kvigor? När? Med vilka tjurar?
  • Hur gallrar du bland hondjuren? Vilka kor ska slås ut? Vilka kvigor ska läggas på?

Vi tydliggör vem som ska göra vad och när i vårt samarbete och vi lägger stor vikt vid uppföljning så att processen drivs framåt.