Passa på när djuren är ute

Rent i stallet - snabbt och effektivt

Hetvattentvätt

Genomisk analys säkrar härstamningen

Verifierad härstamning löser bland annat frågetecken kring en individs föräldrar. Om du har avelstjurar vars avkommor ska stambokföras, måste tjurarna vara verifierade.

Härstamningsverifiering - så går det till

KAP fickkalenderKAP fickkalender

Gör jobbet lite enklare! I den lilla fickkalendern kan du anteckna alla viktiga händelser.

Beställ den här

Frågor om
Registrering av vikter, betäckningar, in- och utgångar med mera.
Utskrifter av härstamningsbevis, avelsvärden och stambokföring.
kokontroll@vxa.se
010-471 09 00
Postadress: Box 814, 391 28 Kalmar

Kundsupport
IT-frågor om webb och KKPC
kundsupport@vxa.se
010-471 06 60

KAP-ansvarig
Kristina Remgård-Gredenvall
kristina.remgard@vxa.se
010-471 09 06