Öka värdet på köttet

Nu erbjuder vi en serie kunskapsträffar i hur du kan optimera köttproduktionen i din besättning.

Kötträffar
alt-text

Säkra härstamningen med hårprov från avelstjuren

Alla avelstjurar som betäcker i renrasiga besättningar ska ha härstamningen verifierad med hjälp av hårprov från tjuren och dennes båda föräldrar. 

Härstamningsverifiering - så går det till

KAP fickkalenderKAP fickkalender

Gör jobbet lite enklare! I den lilla fickkalendern kan du anteckna alla viktiga händelser.

Beställ den här

Frågor om
Registrering av vikter, betäckningar, in- och utgångar med mera.
Utskrifter av härstamningsbevis, avelsvärden och stambokföring.
kokontroll@vxa.se
010-471 09 00
Postadress: Box 814, 391 28 Kalmar

Kundsupport
IT-frågor om webb och KKPC
kundsupport@vxa.se
010-471 06 60

KAP-ansvarig
Kristina Remgård-Gredenvall
kristina.remgard@vxa.se
010-471 09 06