Optimera produktionen

ViLA-kurs

ViLA

ViLA ger dig möjlighet att hålla vissa läkemedel hemma. Du kan själv behandla djuren för specifika sjukdomar som är kopplade till ett förebyggande djurhälsoarbete.

alt-text

ViLA – Villkorad läkemedelsanvändning

Villkorad läkemedelsanvändning ska främja ett långsiktigt och strategiskt arbete för bättre djurhälsa. ViLA-arbetet sker i samarbete mellan er på gården och en av våra specialutbildade veterinärer. Tillsammans sätter vi upp mål för djurhälsan och följer sedan upp det förebyggande djurhälsoarbetet vid de regelbundna ViLA-besöken.

För att ha ViLA i din mjölk- eller köttproducerande besättning, behöver du och/eller din personal gå en kurs i ViLA för nötbesättningar. Växa erbjuder för närvarande enbart en ViLA-kurs för mjölkproducenter. Det kommer dock en ViLA-kurs även för köttproducenter inom kort, eftersom utbildningen enligt Jordbruksverkets krav behöver vara anpassad för rätt produktionsform. Alla personer som ska göra behandlingar inom ViLA måste ha genomfört kursen. Du som gått ViLA-kurs måste regelbundet gå en uppföljande utbildning för att ha kvar behörigheten. 

ViLA-kurs för mjölkproducerande besättningar  

Kursen har en teoretisk och en praktisk del och ger behörighet till de personer som ska utföra behandlingar inom ViLA.

  • Digital teori på Växas kursplattform – kurslängden är ca 14 timmar inklusive egen studietid och avslutas med skriftligt prov. Kostnad: 2 350 kr/exkl moms.

Anmäl dig till teorikursen

  • Praktik – efter avslutad teorikurs bokar du tid med en ViLA-behörig veterinär för att genomföra den praktiska delen av kursen i din egen besättning. Den praktiska delen ingår inte i avgiften för ViLA-teori.

Kurser till dina anställda eller övriga frågor

Vill du beställa den digitala kursen till en grupp och få en samlingsfaktura eller gårdsanpassa kursen kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig.

Mer om ViLA i nötbesättningar

ViLA kan långsiktigt leda till minskade sjukdomskostnader och ökad inkomst genom en mer effektiv produktion, tack vare att fokus läggs på förebyggande djurhälsoarbete i tätt samarbete med veterinären.

För en genomsnittlig gård är kostnaden för ViLA ungefär lika stor som kostnaden för akutbesöken. Den största vinsten med ViLA ligger i det förebyggande arbetet, som i många fall har visat sig ge mycket god effekt. Besöksintervallet är olika beroende på gårdens storlek, typ och hälsoläge.

Läkemedel som får användas inom ViLA

Det finns föreskrifter som styr vilka läkemedel och vilka diagnoser som är aktuella inom ViLA. Här är det också skillnader mellan mjölk- och köttbesättningar. Du kan läsa mer i Jordbruksverkets föreskrifter eller kontakta din djurhälsoveterinär, så får du veta mer om vad som gäller i din besättning.

Jordbruksverket - Fakta och regler kring Villkorad läkemedelsanvändning

Kontakta oss

Om du vill veta mer om ViLA eller om ViLA-kursen är du välkommen att kontakta våra djurhälsoveterinärer.

Kontakta en djurhälsoveterinär

Arbetar som:
Avdelningschef Djurhälsa, regionchef fält region Öst, Områdesansvarig Eksjö

Telefon:
010-471 05 30

Mobiltelefon:
072-216 78 12

Kontakta mig