Optimera produktionen

ViLA-kurs

ViLA

ViLA ger dig möjlighet att hålla vissa läkemedel hemma. Du kan själv behandla djuren för specifika sjukdomar som är kopplade till ett förebyggande djurhälsoarbete.

alt-text

ViLA - Villkorad läkemedelsanvändning

Villkorad läkemedelsanvändning ska främja ett långsiktigt och strategiskt arbete för bättre djurhälsa. ViLA-arbetet sker i samarbete mellan er på gården och en av våra specialutbildade veterinärer. Tillsammans sätter vi upp mål för djurhälsan och följer sedan upp det förebyggande djurhälsoarbetet vid de regelbundna ViLA-besöken.

För att ha ViLA i din mjölk- eller köttproducerande besättning, behöver du och/eller din personal gå en kurs i ViLA för nötbesättningar. Vi erbjuder en teorikurs på 10 timmar med egen studietid inkluderad. Den teoretiska kursen avslutas med skriftliga prov och därefter följer praktiska övningar i din egen besättning. Kursen hålls antingen som en digital teorikurs följd av praktiska övningar och prov på din gård. Eller som en lokal kurs, där vi kan komma till din gård och utbilda personalen i ViLA.

Mer om ViLA i nötbesättningar

ViLA kan långsiktigt leda till en minskad kostnad för sjukdom och en ökad inkomst på grund av en mer effektiv produktion, tack vare att fokus läggs på förebyggande djurhälsoarbete i tätt samarbete med veterinären.

För en genomsnittlig gård är kostnaden för ViLA ungefär lika stor som kostnaden för akutbesöken. Den största vinsten med ViLA ligger i det förebyggande arbetet, som i många fall har visat sig ge mycket god effekt. Besöksintervallet är olika beroende på gårdens storlek, typ och hälsoläge.

Läkemedel som får användas inom ViLA

Det finns föreskrifter som styr vilka läkemedel och vilka diagnoser som är aktuella inom ViLA. Här är det också skillnader mellan mjölk- och köttbesättningar. Du kan läsa mer i Jordbruksverkets föreskrifter eller kontakta din djurhälsoveterinär, så får du veta mer om vad som gäller i din besättning.

Jordbruksverket - Fakta och regler kring Villkorad läkemedelsanvändning

Så anmäler du intresse

De flesta av våra veterinärer tar sig an uppdrag som ViLA-ansvarig veterinär på gård och vi erbjuder kurser i ViLA för nötbesättningar på olika platser i Sverige. I kalendern hittar du inplanerade kurstillfällen och kan boka in dig och/eller din personal direkt. Skulle du vilja ha en gårdsanpassad kurs på plats, kan du alltid prata med din djurhälsoveterinär.

Se aktuella kurser

Kontakta oss

Om du vill veta mer om ViLA eller om ViLA-kursen är du välkommen att kontakta våra djurhälsoveterinärer.

Djurhälsoveterinärer

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar