Optimera produktionen

ViLA-kurs

ViLA mjölk

ViLA ger dig möjlighet att hålla vissa läkemedel hemma. Du kan själv behandla djuren för specifika sjukdomar som är kopplade till ett förebyggande djurhälsoarbete.

alt-text

ViLA - Villkorad läkemedelsanvändning

Det här är ett undantag i läkemedelslagen som ska främja ett långsiktigt och strategiskt arbete för bättre djurhälsa. ViLA-arbetet sker i samarbete mellan er på gården och en av våra specialutbildade veterinärer. Tillsammans sätter vi upp mål för djurhälsan och följer sedan upp det förebyggande djurhälsoarbetet vid de regelbundna ViLA-besöken.

För att ha ViLA på din mjölkgård behöver du och/eller din personal gå en kurs i ViLA för mjölkbesättningar. Vi erbjuder en teorikurs på 10 timmar med egen studietid inkluderad. Den teoretiska kursen avslutas med skriftliga prov och därefter följer praktiska övningar i din egen besättning.

Mer om ViLA

ViLA kan långsiktigt leda till en minskad kostnad för sjukdom och en ökad inkomst på grund av en mer effektiv produktion, tack vare att fokus läggs på förebyggande djurhälsoarbete i tätt samarbete med veterinären. ViLA är mest lönsamt för lite större gårdar, eftersom regelbundna besättningsbesök i ViLA kan ersätta fler akutbesök. Mindre gårdar som vill göra en satsning på god djurhälsa kan också vinna på ViLA.

Läkemedel som ingår i ViLA

-och som får användas för att behandla vissa sjukdomar

  • Penicillin, som Ethacillin vet och Penovet vet
  • Oxytocin, som Hipracin vet och Partoxin vet
  • Antiinflammatoriska, som Comforion och Metacam
  • Sintidspreparat med penicillin och aminoglykosid, som Siccalactin.

Jordbruksverket - Fakta och regler kring Villkorad läkemedelsanvändning

Så anmäler du intresse

Flera av våra veterinärer tar sig an uppdrag som ViLA-ansvarig veterinär på gård och vi erbjuder kurser i ViLA för mjölkbesättningar på olika platser i Sverige. I kalendern hittar du inplanerade kurstillfällen och kan boka in dig och/eller din personal direkt.

Se aktuella kurser

Kontakta oss

Om du vill veta mer om ViLA eller om ViLA-kursen är du välkommen att kontakta våra djurhälsoveterinärer.

Djurhälsoveterinärer