Optimera produktionen

Kalvlyftet

Kalvlyftet

Optimera din kalvhållning - oavsett om du har mjölkkor, dikor eller slaktungnöt. Med kalvlyftet kan dina kalvar nå sin fulla potential.

alt-text

Utveckla dina kalvar

Kalven är din framtida produktion och de insatser du gör idag betalar sig längre fram. Ta ett helhetsgrepp tillsammans med djurhälsoveterinärer, produktionsrådgivare och byggrådgivare. Eller anlita en djurhälsoveterinär för att se vilka specifika områden som är mest lönsamma att utveckla på din gård. 

  • Utvärdering av kalvarnas miljö, skötsel och hälsa.
  • Analyser av smittämnen och status hos kalvar.
  • Gårdsanpassad handlingsplan.
  • Uppföljning.

Ett par extra ögon

Tillsammans med en veterinär kan du få svar på vilka punktinsatser som gör skillnad. Din gårds förutsättningar kombinerat med djurskötsel och arbete för djurens välbefinnande, visar vilka möjligheter som finns. Och djurbedömningar tillsammans med analyser av djurens miljö, talar om vilka insatser som gör mest nytta.

Förbättrad kalvhälsa

Sätt dina mål tillsammans med oss och få långsiktiga förändringar i din besättning. Har du sjuka djur där flera drabbats av samma sak, planerar vi behandlingar för att få djuren att tillfriskna. Diarré är vanligast bland de yngsta och lunginflammation hos de äldre kalvarna.

Provtagning

Hitta orsaker till diarréer, luftvägsinfektioner eller invärtes parasiter. Få koll på kalvarnas selenstatus eller kvalitén på råmjölken. Hygienprov på mjölk kan var lika viktigt som att kontrollera antikroppsinnehållet.

ViLA

Villkorad läkemedelsanvändning för dig som föder upp kalvar – ett sätt att kombinera förebyggande arbete med behandling av sjuka kalvar. Du får tillgång till veterinär för kontinuerlig uppföljning och vidareutbildning av dig och din personal.
Så fungerar ViLA

Ultraljudsundersökning av lungor hos kalv

Det är svårt att ställa en säker diagnos om en kalv har lunginflammation, och bedöma hur allvarlig den är. Med ultraljudsundersökning går det att avgöra om kalven behöver behandlas. Det blir också möjligt att göra en bra bedömning av prognosen. Alla våra veterinärer har tillgång till ultraljud, så hör gärna av dig om du vill veta mer eller boka en tid för en genomgång av kalvhälsan.

Intresserad?

Helhetsgrepp eller specifik rådgivning - du bestämmer vilka delar av Kalvlyftet som passar för din gård. Välkommen att höra av dig till oss om dina behov.

Kontakta oss