KAP visar vägen i rekryteringen

För Markus Rosberg som driver Käreby Simmental, ger KAP ett kvitto på vilka djur man ska satsa på och en bra överblick över alla djur.

Markus Rosberg
- Man får verkligen ett kvitto på vilka djur som är bra. Det är lätt att se vilka tjurar man ska satsa på och vilka kvigor man ska rekrytera.

En lätt överblick av djuren

Käreby Simmental ligger utanför Hultsfred. 2020 byggdes ett nytt lösdriftsstall med liggbås för plats till 80 kor med kalvar. Markus säljer avelstjurar vidare och stambokför alla sina djur. Han är även noga med att följa upp resultat för att hänga med i aveln och rasens utveckling. KAP och stamboksföringen är en självklar del i detta.  

- Det är väldigt lätt att få överblick över djuren. Du får tillväxt, avelsvärden och stambokföringen. Det är bara att lägga in vikterna så får man tillväxten, man behöver inte räkna själv, säger Markus.

Avelstjurar och seminering

Gården har fyra avelstjurar, men de seminerar även en del av djuren. Fördelarna med att seminera sina djur är många enligt Markus. Det går snabbare att öka avelsframstegen, veta när kon kommer att kalva och kunna ha en stor valmöjlighet bland rasens semintjurar. De seminerar en eller två grupper, och de djur som semineras kan sedan gå utan tjur på betet mindre grupper.  

Servicen helt klart det bästa

Markus och Käreby Simmental använder sig av Växas husdjurstekniker för att dräktighetsundersöka och assistentsväga ungdjuren vid 200/365 dagars vikt.

- Servicen är helt klart det bästa. Personalen har bra kompetens och utrustning. De är även alltid glada och trevliga när de kommer ut på besök.

Ultraljud visar tidigt om tjuren fungerar

Dräktighetsundersökning med ultraljud ger ett tidigt kvitto på om tjuren fungerar eller inte.

- Jag använder Växas personal vid dräktighetsundersökning och har valt att använda ultraljud för att tidigt bekräfta dräktighet. Det är en himla skillnad att se om tjuren fungerar tidigt, avslutar Markus.