Samlar alla uppgifter i samma tjänst

Med verktyget MinGård® får användare bättre överblick av sin verksamhet och kan effektivisera arbetet. ”Man slipper ha en massa djurlistor liggande högt och lågt”, säger Henrik Nisser.

På Alstrums gård strax utanför Karlstad har man använt managementverktyget MinGård sedan lanseringen 2018. Henrik Nisser, som tog över den värmländska gården efter sin far för tio år sedan, såg tidigt vilka möjligheter som fanns med det digitala verktyget och hoppade på tåget så fort det gick.

Henrik Nisser på Alstrums gård

- Jag har ett intresse för teknik och förstod vilka behov MinGård skulle fylla för oss. Men man behöver inte vara tekniskt lagd för att använda MinGård. Det är ett väldigt användarvänligt verktyg som dessutom ständigt utvecklas efter användarnas önskemål, säger Henrik Nisser.

Bättre kontroll

Alstrums gård har en ekologisk dikobesättning med 200 kalvningar om året. Alla kvigkalvar sparas för betäckning på gården medan tjurkalvarna säljs vidare vid avvänjning. Driften är KRAV-certifierad och i möjligaste mån är djuren ute på naturbetesmarker och gör miljövård. I MinGård registrerar Henrik Nisser och medarbetarna information om djuren. Verktyget är molnbaserat och all information kan registreras från både kontorsdator, mobil och surfplatta och finns därefter tillgänglig för alla medarbetare på samtliga plattformar.  

- Mobiliteten är en av de stora fördelarna. Jag kan registrera kalvar direkt i stallet på mobilen och behöver inte sätta mig på kontoret och fylla i CDB-registreringar. Samma sak om någon av oss åker ut och ser till djuren på en betesmark. Då har vi informationen om djuren med oss i fickan och slipper ha en massa djurlistor liggande högt och lågt, säger Henrik Nisser.

Årets nötköttsföretag  

Sedan Alstrums gård började använda MinGård har Henrik Nisser en bättre överblick av verksamheten tack vare att alla besättningsuppgifter finns samlade i ett och samma verktyg.

- Jag kan inte ha ett Excelark med 400 djur. Det skulle väldigt fort bli oöverskådligt och en källa till felregistreringar. Med Min Gård får jag bättre kontroll och det sparar tid i slutändan, säger han. 

Hösten 2019 utsågs Alstrums gård till Årets nötköttsföretag av LRF Kött i samråd med Sveriges Nötköttsproducenter. Juryn uppmärksammade bland annat gårdens förbättringsarbete med uppföljning av foderproduktion, avel och byggnadslösningar. För Henrik Nisser och medarbetarna var utmärkelsen ett kvitto på att verksamheten är på rätt väg.

- Vi försöker standardisera och effektivisera våra arbetssätt och MinGård är en del i det arbetet. Genom att all information om djuren finns tillgänglig för alla överallt minskar vi risken för felrapportering, säger Henrik Nisser. 

Text: Magnus Reithner