Styrning och rutiner

Så går en provmjölkning till

Så går en provmjölkning till

Följ med oss runt på olika gårdar och tjuvkika hur provmjölkning går till och få tips på hur du kan förenkla dina rutiner kring provmjölkning.

En kokontroll för alla

Flera valmöjligheter vid inrapportering av mjölkprov

Det är viktigt att rätt analys registreras på rätt ko. Ny teknik gör att provmjölkningen går mycket snabbare och säkrare. Vi hjälper dig att hitta system och arbetssätt som passar dig bäst.

Läs mer om olika system vi erbjuder för inrapportering av mjölkprov

Tips vid inrapportering

Rätt mängd mjölk till provet

För att du ska få alla analyser gjorda behöver ditt mjölkprov innehålla mellan 18-25 ml. Mer än 25 ml kan göra ett fettet fastnar i locket.

Tips! Exempel på hur du provmjölkar smart i olika system

Historien om Kokontrollen

Kokontrollen - en stor databank

Mjölkprovens väg till analys och matchning

Kokontrollens bearbetning

Gårdsprogram + Kokontrollen = SANT!

Kronor per mjölkande ko och dag

Djurhälsokostnad