Värmestress

Värmestress är ett känt fenomen i varmare länder. Under varma somrar kan också våra svenska mjölkkor drabbas.

Klicka dig runt med hjälp av knapparna ovan för att läsa mer om respektive område.

Det lönar sig att skydda sina kor

Värmestress är viktigt att förebygga, både för ekonomin och för djurvälfärden. Ju högre avkastning desto känsligare är mjölkkor för värme. Det lönar sig att skydda kor mot omgivande värme för att de ska bibehålla både foderintag och mjölkproduktion. Erbjud skugga utomhus och svalka inomhus genom god ventilation, fläkt och eventuellt dusch. Tillgång till vatten och salt behöver finnas både ute och inne.

Värmestress gör att mjölkproduktionen sjunker

...och så även mjölkens fett- och proteinhalt. Det beror främst på att värmestressade kor äter mindre. Matsmältningen genererar värme, därför är foderintaget en av de första sakerna kor trappar ned på när den omgivande temperaturen stiger. Kon minskar foderintaget, för att minska sin egen värmeproduktion.

Fruktsamheten försämras och celltalet i mjölken stiger

Varma kor är mindre aktiva, därför kan det vara svårare att upptäcka brunst. Dessutom är det svårare för varma kor att bli dräktiga. Det kan bero på sämre näringsförsörjning på grund av att korna äter mindre. Den omgivande värmen och förhöjda kroppstemperaturen påverkar också könshormonerna. Det gör att brunstvisningen och ägglossningen störs, vilket i sin tur leder till att befruktade ägg har svårare att överleva. 

I många svenska mjölkbesättningar stiger tankcelltalet markant under sommarmånaderna juli och augusti. Celltalsakuten ger dig tips om hur du kan sänka celltalet och förbättra din lönsamhet.
Celltalsakuten

Kortare brunst och svaga brunsttecken

Stressen kan också ha direkt påverkan på kvaliteten på äggen i äggstocken. I varma regioner i USA har man sett att brunsterna blir kortare och att korna inte visar riktig ståreflex utan bara svaga brunsttecken. Chansen till dräktighet efter insemination kan sänkas kraftigt - ner till 10 procent på besättningsnivå. En åtgärd man ibland tar till i varma länder, är att göra embryoöverföring istället för att inseminera korna under den mest kritiska perioden. Livmodern verkar alltså klara värmestress bättre än äggstockarna.

 

  Mål OK Larm
Kroppstemperatur 38˚C 39˚C 70% av korna har över 39˚C
Akut om 50% har över 40˚C
Andetag per minut 10-30 60 70% av korna har fler än 80 andetag/min
Akut om 50% har fler än 100 andetag/min
Mjölkminskning, 
kg per ko och dag
0 2 3 kg 
Akut 10 kg
Fertilitet dräktighetsprocent 50% 40% Mindre än 25%
Celltal i tanken, 
ökning per månad, celler/ml mjölk
Ingen förändring Mindre än
50 000
Mer än 50 000 
       

Informationen är framtagen i samarbete med SVA och finansierad av SMHI.

 

THI

Med hjälp av THI, temperatur- och luftfuktighetsindex, kan du avgöra graden av värmestress som korna upplever.

Så läser du temperatur- och luftfuktighetsindex

Så läser du temperatur-och luftfuktighetsindex