MinGård, Min sida och vxa.se - 28/5 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 28 maj mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Stallet

Byggnation

Så här lyckas du

 • Flexibelt ventilationssystem som kan möta värmeböljor.
 • Stall i 90 graders vinkel mot dominerande vindriktning, som kan utnyttja naturliga luftrörelser för temperaturreglering.
 • Vita yttertak för att minska solvärmeeffekten i stallet.
 • Isolerade innertak för att minska solvärmepåverkan.
 • Nätgardiner längs långsidorna släpper igenom luft och skuggar från solstrålningen.
 • Flyttbara foderhäckar utomhus, som placeras i två väderstreck, för att kunna utfodra i skugga.
 • Vid foderbord i mitten - med gaveln i söder får du jämn fördelning av värmen. Det gör att byggnadens sidor inte utsätts för värmeinstrålning hela dagen.
 • Stort takutsprång ger minskad solinstrålning.

Vanliga misstag

 • Låg takhöjd.
 • Underdimensionerade gå- och ståytor.
 • Tillbyggnader på bredden som motverkar självdrag.
 • Kalvhyddor placerade i gassande sol.
 • Hemmabyggda kalvhyddor utan isolering.