Stallet

Byggnation

Så här lyckas du

 • Flexibelt ventilationssystem som kan möta värmeböljor.
 • Stall i 90 graders vinkel mot dominerande vindriktning, som kan utnyttja naturliga luftrörelser för temperaturreglering.
 • Vita yttertak för att minska solvärmeeffekten i stallet.
 • Isolerade innertak för att minska solvärmepåverkan.
 • Nätgardiner längs långsidorna släpper igenom luft och skuggar från solstrålningen.
 • Flyttbara foderhäckar utomhus, som placeras i två väderstreck, för att kunna utfodra i skugga.
 • Vid foderbord i mitten - med gaveln i söder får du jämn fördelning av värmen. Det gör att byggnadens sidor inte utsätts för värmeinstrålning hela dagen.
 • Stort takutsprång ger minskad solinstrålning.

Vanliga misstag

 • Låg takhöjd.
 • Underdimensionerade gå- och ståytor.
 • Tillbyggnader på bredden som motverkar självdrag.
 • Kalvhyddor placerade i gassande sol.
 • Hemmabyggda kalvhyddor utan isolering.

Vill du veta mer?

Kontakta din närmaste byggrådgivare.

Här hittar du oss