Fläktar

Så här lyckas du

  • Placera fläktar över samlingsfållan.
  • Placera fläktar vid foderbord som riktas över kornas ryggar.
  • Se till att fläktarna ger en lufthastighet på 2 - 3 meter per sekund.

Vanliga misstag

  • Fläktar saknas eller har driftstörning.
  • Fläktarna blåser bort eventuellt duschvatten.

Ritning från Joseph G. Martin III, P.E., Consulting engineer, Gainesville Florida.

Exempel på placering av fläktar i samlingsfålla.

Vill du veta mer?

Kontakta din närmaste byggrådgivare.

Här hittar du oss