Ventilation

Tilluften ska vara jämnt fördelad över hela stallet. Frånluft kan vara placerad i grupp vid mekanisk ventilation om undertryck används som ventilationsmetod.

Kör man med naturlig ventilation behöver frånluften vara placerad så att inga luftfickor skapas i nock, eller på andra ställen.

Så här lyckas du

  • Bästa omgivningstemperaturen för mjölkande kor är mellan -10 till +10˚C.
  • Öppna långsidor med reglerbara gardiner och väl tilltagen nockventilation.
  • Fläktar i samlingsfållan.
  • Möjlighet att strypa tilluften vid blåsigt snö- eller regnväder.
  • Isolerat innertak för svalare stall sommartid och minskad kondens på vintern.
  • Ventilera väl för torrare luft i stallet.

Vanliga misstag

  • För lite tilluft.
  • Överbeläggning.
  • Temperaturer över 20˚C i stallet utan ventilation eller duschar.
  • Igensatt eller strypt frånluft.

  Mål OK Larm
Temperatur i stall -10 till +10˚C Lägre än 20˚C Mer än 20˚C
Ventilationstyp Kallt stall och självdrag Halvvarmt stall aktivt utsug Ingen styrning
Koldioxid i stallet Mindre än 1000 ppm Mindre än 3000 ppm Mer än 3000 ppm
       

Inspiration från gradvis.se

Fakta om stallbyggnader och ventilation

Film om ventilation