Beläggning och kotrafik

Så här lyckas du

  • Ett liggbås till varje ko och högst 2 kor per foderplats.
  • Grovfodermix på foderbordet eller tillgång till produktionsbete 23 timmar om dygnet.
  • Kort uppehållstid i samlingsfållan, mindre än 60 minuter.
  • Rätt placering av drickplatser och borstar.
  • Tillräckliga gångbredder i stallet.

Vanliga misstag

  • Överbeläggning i ätavdelning och liggavdelning.
  • Tid i samlingsfålla mer än 60 minuter per mjölkning.
  • Ingen tillgång till grovfoder, under längre tid än 2 timmar.
  • Låg fodertillförsel som leder till ökad foderkonkurrens.
  • Underbevattning av mjölkande kor.
  Mål OK Larm
Kor per liggplats Färre än 1 ko 1 ko Fler än 1 ko
Kor per ätplats Färre än 1,5 kor Färre än 2 kor Fler än 2 kor
Fodertillgång tim/dygn Mer än 23 tim Mer än 22 tim Mindre än 20 tim
Tid i väntefålla Mindre än 45 min Mindre än 60 min  Mer än 80 min
Foderbordsgång 4 m 3,2 m Under 3,2 m 
Gångbredd liggavdelning 270 cm 240 cm Under 220 cm
Tvärgång med vatten Minst 320 cm 320 cm Under 240 cm
Vattenplatser i stallet Lika med koantal Lika med koantal Färre än koantal