Beläggning och kotrafik

Så här lyckas du

  • Ett liggbås till varje ko och högst 2 kor per foderplats.
  • Grovfodermix på foderbordet eller tillgång till produktionsbete 23 timmar om dygnet.
  • Kort uppehållstid i samlingsfållan, mindre än 60 minuter.
  • Rätt placering av drickplatser och borstar.
  • Tillräckliga gångbredder i stallet.

Vanliga misstag

  • Överbeläggning i ätavdelning och liggavdelning.
  • Tid i samlingsfålla mer än 60 minuter per mjölkning.
  • Ingen tillgång till grovfoder, under längre tid än 2 timmar.
  • Låg fodertillförsel som leder till ökad foderkonkurrens.
  • Underbevattning av mjölkande kor.