Utfodring

Värmestressade kor äter mindre och mjölkar därmed mindre. Ett minskat foderintag med 1 kg torrsubstans per dag leder till 2 kg mindre mjölk.

För lågt grovfoderintag leder ofta till sur vom och låg fetthalt i mjölken. Foderbrist på foderbordet ökar också konkurrensen mellan korna. Det gör att de står tätare ihop när det väl finns foder och konflikter uppstår, vilket kan öka värmestressen ytterligare.

Så här lyckas du

 • Hög energikoncentration i grovfodret 
  1. Högvärdigt protein
  2. Tillför foderfett

 • Se till att ha god foderhygien.
 • Blanda fodermix 2 ggr per dag.
 • Använd tillsatsmedel i fullfoder och blandfoder för att undvika varmgång.
 • Håll koll på foderintaget på stall med endags-foderstatskontroll.

Vanliga misstag

 • Foder saknas under natten.
 • Foderblandningen tar värme.
 • Överutfodring av lättlösligt protein.
 • Foderurea i sommarfoderstaten.