Skugga

Om det är begränsad tillgång till skugga, står kor med hög rang i skuggan, medan de med låg rang inte får plats.

I ett svenskt försök fann man att korna sökte sig till skugga vid ett THI-värde på 67.
THI, temperatur- och luftfuktighetsindex

Så här lyckas du

  • Se till att betet har både träd och buskar som erbjuder skugga.
  • Låt korna beta i skymningen, under natten och i gryningen.
  • Låt korna gå in i stallets skugga under soliga dagar.
  • Komplettera med mobila eller fasta skärmtak på betesarealen.

Vanliga misstag

  • För liten skuggad areal.
  • Utfodring utomhus på tider med stark solinstrålning.
  • Placering av foderbord och drickplatser utomhus där gassande sol förekommer. 

 

  Mål OK Larm
Skugga Alla kor har tillgång Majoriteten av korna har tillgång Ingen skugga
       

Skärmtak, foto: Karin Ulvshammar

Film om skugga på bete

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar