Temperatur- och luftfuktighetsindex

Med hjälp av THI, temperatur- och luftfuktighetsindex, kan du avgöra graden av värmestress som korna upplever.