Temperatur- och luftfuktighetsindex

Med hjälp av THI, temperatur- och luftfuktighetsindex, kan du avgöra graden av värmestress som korna upplever.

alt-text

THI-tabellen är baserad på Collier et al., 2012

 

THI 68 - 71   Tröskel till lindrig värmestress
 • Fler än 60 andetag per minut.
 • Mjölkavkastning börjar minska.
 • Försämrad fertilitet märks av.
 • Kroppstemperatur 38,5˚C.

THI 72 - 79   Lindrig värmestress
 • Fler än 75 andetag per minut.
 • Kroppstemperatur högre än 39˚C.

THI 80 - 88   Måttlig värmestress
 • Fler än 85 andetag per minut.
 • Kroppstemperatur högre än 40˚C.
 • Dödsfall ökar.

THI 90 - 99   Kraftig värmestress
 • 120-140 andetag per minut.
 • Kroppstemperatur högre än 41˚C.

Så här ser det ut i Sverige

Här ser du några exempel på ett antal av SMHI:s mätstationer runt om i Sverige.

 • Målilla, i östra Småland, som är känd för höga temperaturer på sommaren.
 • Torup, i Halland, som har mycket nederbörd och därmed hög luftfuktighet.
 • Umeå, en mätstation med en hel del kringliggande mjölkproduktion.

Diagrammen visar mätpunkter varje timma över dygnet
I Målilla förekommer dagar med höga temperaturer varje sommar, som motsvarar måttlig värmestress hos mjölkkor, likaså i Torup, medan värmestressen i Umeå är av mildare slag. 

Temperatur-och luftfuktighetsindex för Målilla

Temperatur-och luftfuktighetsindex för Torup

Temperatur-och luftfuktighetsindex för Umeå

Under 2016 uppvisade temperatur och luftfuktighet i Målilla märkbara THI-index redan i slutet av april och långt in i september.

THI under 2016 - Målilla


En varm sommardag är THI något förhöjd mellan 08:00 - 20:00. THI under en dag i juli 2016 - Målilla


De gula punkterna visar att temperaturen överstiger 20˚C mellan 08:00 - 20:00.
De röda punkterna visar att luftfuktigheten är under 50% mellan 10:00 - 17:00.
Blå punkter, visar att THI-värdet är förhöjt mellan 08:00 - 20:00.

THI under en dag i augusti 2016 - Målilla


En generell maxgräns är satt till 1000 minuter/dygn där THI är större än 68. Om gränsen överskrids, får inte kon tillräckligt med tid för att återhämta sig från värmestressen.

Målilla - antal minuter per dag där THI-värdet är över 68