Vatten

Så här lyckas du

 • Ha vatten tillgängligt överallt där kor går och står och i varje betesfålla.
 • Svalt dricksvatten som kyler kon
 • Samma antal drickplatser som antal kor i gruppen.
  - En vattenkopp motsvarar 6 drickplatser och 1 meter vattenkar motsvarar 10 drickplatser.

 • Djupet på vattenkaren behöver vara minst 8 cm för att passa mulen.
 • Se till att flödet till vattenkar är mer än 10 liter per minut, 
  och för vattenkoppar mer än 15 liter per minut.

 • Vattenkar behöver rengöras 1-2 gånger om dagen,
  och vattenkoppar 1-2 gånger per vecka.

Vanliga misstag

 • Överbelastning som leder till för lågt flöde i systemet.
 • Vattenkoppar och vattenkar är felplacerade i kotrafiken.
 • Vattnet på betet är placerat långt från korna.
 • Inget vatten i samlingsfålla.

Diagram över temperaturen i vommen

Den orangea linjen visar hur temperaturen i vommen tillfälligt sjunker, när korna dricker kallt vatten.

Diagrammet är skapat av Ilan Halachmi.
Vill du veta mer? Mejla gärna till Ilan på engelska: halachmi@volcani.agri.gov.il