Vatten

Så här lyckas du

 • Ha vatten tillgängligt överallt där kor går och står och i varje betesfålla.
 • Svalt dricksvatten som kyler kon
 • God tillgång till vatten. Max 6 kor per vattenkopp eller 10 kor per meter vattenkar.

 • Djupet på vattenkaren behöver vara minst 8 cm för att passa mulen.
 • Se till att flödet till vattenkar är mer än 10 liter per minut, 
  och för vattenkoppar mer än 15 liter per minut.

 • Vattenkar behöver rengöras 1-2 gånger om dagen,
  och vattenkoppar 1-2 gånger per vecka.

Vanliga misstag

 • Överbelastning som leder till för lågt flöde i systemet.
 • Vattenkoppar och vattenkar är felplacerade i kotrafiken.
 • Vattnet på betet är placerat långt från korna.
 • Inget vatten i samlingsfålla.

Diagram över temperaturen i vommen

Den orangea linjen visar hur temperaturen i vommen tillfälligt sjunker, när korna dricker kallt vatten.

Diagrammet är skapat av Ilan Halachmi.
Vill du veta mer? Mejla gärna till Ilan på engelska: halachmi@volcani.agri.gov.il

  Mål OK Larm
Flöde i vattenkopp Mer än 15 l per minut 15 l per minut Mindre än 10 l per minut
Flöde till vattenkar Mer än 15 l per minut 15 l per minut Mindre än 10 l per minut
Vattenplatser i stalldelen Fler än koantalet Lika med koantalet Färre än koantalet