Bete

Så här lyckas du

  • Erbjud bete med högt näringsinnehåll.
  • Välj betesareal utan stark solinstrålning.
  • Erbjud korna att vara på bete under kväll/natt/morgon.
  • Erbjud skugga vid utevistelse - träd, fast eller mobilt skärmtak.
  • Ge korna möjlighet att söka skugga inomhus.
  • Placera vatten nära skugga.

Vanliga misstag

  • Otillräckligt med skugga på bete.
  • Inget vatten i betesfållan.
  • Utfodring utomhus med stark solinstrålning på foderbordet.
  • Mycket insekter medför att djuren står tätt.