Analysera nuläget

Gårdsagenten

Gårdsagenten

Gårdsagenten - programmet som flyttar registrerade uppgifter från ditt gårdsprogram direkt till MinGård® och CDB.

Gårdsagenten - ny teknik och nytt hjälpmedel

Med hjälp av gårdsagenten får du en automatisk överföring av mjölkmängderna direkt från ditt gårdsprogram. Det underlättar jobbet vid provmjölkningen eftersom mjölkmängderna redan finns uträknade i provmjölkningsverktyget Mobil provmjölkning. Det enda du behöver göra är att läsa in analyskopparnas streckkoder.
Mer om Mobil provmjölkning

Utvecklingen fortsätter och kommer göra det möjligt att hämta fler händelser som sinläggningar, kalvningar, semineringar, inköp och försäljningar. Kompletteringar som idag behöver göras via Postmästaren, kommer istället att registreras i MinGård.

Vid installationen av Gårdsagenten väljer du själv vilka uppgifter som ska exporteras och vilka tidpunkter de ska överföras.

Kompatibla gårdsprogram

De här gårdsprogrammen fungerar tillsammans med Gårdsagenten:

 • Alpro
 • Delpro, äldre versioner av programmet
 • Gea C21
 • SAC Profarm
 • SAC TIM
 • UNIFORM

Så installerar du Gårdsagenten

För dig som använder den senaste versionen av Delpro, har T4C eller Horizon som gårdsprogram - läs mer om tjänsten NCDX/LDEX/Delprosynk.

KKPC - Kokontroll på PC

Under våren 2023 börjar avvecklingen av det gamla PC-programmet KKPC. Det innebär att provmjölkningar inte längre kan skickas in via modulen Kodata i KKPC, samt att TruTest handdator och Eziskannern inte kommer att kunna användas. De nya programmen Gårdsagenten och Mobil Provmjölkning/Provmjölkningsapp bygger på ny teknik för smidig dataöverföring och ersätter de gamla verktygen.

För dig som vill fortsätta rapportera djurhändelser via KKPC och hämta dessa uppgifter med Postmästaren, kommer att kunna göra det en tid framöver. Däremot kommer även denna typ av hämtningar att flyttas till Gårdsagenten på sikt. När utvecklingen är klar och Gårdsagenten kan hantera alla djurhändelser kommer KKPC att avvecklas helt.

Du som inte hämtar djurhändelser med Postmästaren från gårdsprogrammet, kan istället använda MinGård.

Rapporteringssystem

 • MinGård®
  I MinGård kan du hålla koll på besättningen och registrera uppgifter direkt till kodatabasen och CDB.
  MinGård

 • AMS-link för dig med robot
  Med hjälp av PC-programmet AMS-link kan du administrera provmjölkningen i robotbesättningar. Programvaran kopplar samman provkoppens streckkod med kons löpnummer så att rätt analys hamnar på rätt ko. Programmet kommer att bli ersatt med Provmjölkningsapp, som är ett nytt verktyg i MinGård.

  Provmjölkningsappen tillsammans med Gårdsagenten gör det ännu enklare att rapportera in provmjölkningen från robotanläggningen. 

 • TruTest handdator
  TruTest tar emot provmjölkningsrapporten, registrerar mjölkmängder, koppnummer, och skickar sedan tillbaka till KKPC. Handdatorn bygger på gammal teknik och säljs inte mer.

  TruTest handdator är ersatt av Mobil provmjölkning som tillsammans med Gårdsagenten läser in gårdsprogrammens mjölkmängder automatiskt. Och vid provmjölkningen behöver du bara läsa in streckkoderna.
  Mobil Provmjölkning

 • TruTest Eziskanner
  En batteridriven skanner som kan läsa streckkoderna på analyskopparna. Skannern fungerar bara tillsammans med TruTest handdator, men säljs inte längre.

  TruTest Eziskanner är ersatt av Mobil Provmjölkning/Provmjölkningsapp där en extern skanner koppas till mobiltelefon eller surfplatta. Tillsammans med Gårdsagenten behöver endast streckkoderna läsas av vid provmjölkningen.
  Mobil Provmjölkning

 • NCDX/LDEX/DeLaval Sync
  I samarbete med maskinvaruföretagen Lely och DeLaval kan vi erbjuda en överföringstjänst för mjölk- och djurhändelser. Respektive företag ansvarar för installationen av tjänsten i gårdsprogrammet. Vi tar sedan emot händelserna, lägger in dem i MinGård och skickar uppgifterna till CDB. Även Gea arbetar med att ansluta sig till samma överföringstjänst.

  Kontakta ditt maskinvaruföretag för mer information.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om produkterna eller har frågor om elektronisk inrapportering är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta mig