alt-text

Dräktighet Analys

Dräktighet Analys är en uppskattad tjänst som används av ca 900 besättningar som tillsammans gör 9000 analyser per månad.

Ett smart och snabbt sätt att hitta tomma kor

Redan 28 dagar efter insemination kan en analys i provmjölkningen visa om kon är dräktig. Det är ett smart och snabbt sätt att hitta tomma kor och ger dig goda möjligheter att korta kalvningsintervallet och öka lönsamheten.

För att beställa dräktighetsanalys behöver du vara ansluten till Kokontrollen. När proverna analyserats registreras resultatet i Kokontrollens databas. Vi redovisar provsvaren i verktyget Dräktighet Analys, som du hittar på Min sida. Om du saknar inloggningsuppgifter är du väkommen att kontakta kundssupporten.

Kontakta Kundsupport

Svaren är också tillgängliga via Programmet KKPC, Individram och olika webbrapporter samt i den Mobila Djurtavlan.

Programmet KKPC
Individram
Mobila Djurtavlan

Tre alternativ för dräktighetsanalys

  • En analys tidigast 28 dagar efter senaste seminering, detta dagantal kan nu ändras till valfritt intervall mellan 28 -179 dagar. Val av enskilda djur ingår.
  • Två analystillfällen, 28 dagar samt ett valfritt tillfälle 29 - 179 dagar efter senaste seminering.      Förvalt kommer att vara 60 dagar. Val av enskilda djur ingår. (rekommenderas)
  • Val av enskilda djur för analys.


Tillägg

Man kan även beställa Dräktighet Analys inför sinläggning. Analysen görs då 180 dagar efter senaste seminering.

Kontakta mig

Dräktighet Analys i mobilen!

Från och med 6 mars 2017 kan du enkelt beställa, ändra och se resultaten från Dräktighet Analys i mobilen. Både beställningssidor och visning av resultat kan öppnas och användas i din smartphone, läsplatta och via din dator. Förutom ökad tillgänglighet har också flexibiliteten ökat. Till exempel finns nu fler valmöjligheter för tidsintervall mellan seminering och analys av dräktighet.

Läs mer
alt-text

När du vill veta mer

Är kon inte dräktig? Eller är du osäker på hur du ska tolka ett provsvar? Kontakta oss om du har några frågor och kombinera gärna dräktighetsanalys med fruktsamhetsstrategi för att optimera dina djurs fruktsamhet.

Läs mer: Vanliga frågor om Dräktighetsanalys

Så beställer du

För att komma åt verktyget Dräktighet Analys ansluter du dig till Kokontrollen. Därefter kommer du åt Dräktighet Analys via vår lösenordskyddade zon  Min sida. Om du behöver hjälp med att logga in kan du nå vår kundsupport: 010-471 06 60.

Mer om Kokontrollen

Tillfällig avbeställning

Du kan tillfälligt avbeställa dräktighetsanalysen om du av något skäl inte vill ha dem vid en provmjölkning. Tänk på att detta måste göras innan provet sänds!

Vi kommer även att redovisa analysvärden för analysen. Intervallerna är:

  • Ej dräktig ett värde mindre än 0,10
  • Dräktig? värde mellan 0,10-0,25
  • Dräktig som har ett värde större än 0,25

Genom att detta redovisas kan man lättare bedöma tillförlitligheten i ett enskilt resultat. Resultatet visas även i den mobila djurtavlan!