Optimera produktionen

Genvägen

Höj avelsvärdet med en avelsplan

Avelsplanen är ett behändigt underlag för dig som vill höja avelsvärdet i din besättning. Den hjälper dig att beställa rätt dos i rätt tid och uppnå gårdens avelsmål.

alt-text

Avelsplanen bygger på avelsvärden från Kodatabasen och fungerar som en handlingsplan för semineringar och djurflöde. Med hjälp av vårt eget planeringsverktyg Genvägen kan du få en besättning med höga avelsvärden.

Tillsammans med våra rådgivare delar du in din besättning i grupper efter djurens genetiska kvalitet. Därefter beräknar dataprogrammet de bästa kombinationerna mellan ko och tjur.
Med andra ord - vilken matchning som ger de bästa kalvarna för att optimera din besättning.

Två öre extra per kilo mjölk

Planerad avel med Genvägen ger en besättning med höga avelsvärden. Avelsframsteget motsvarar två öre per kilogram mjölk, beräknat på 8500 kilogram mjölk per ko och år.

Så här funkar det

Utifrån din avelsstrategi fastställer vi andelen könssorterat respektive köttras du vill ha. Om någon speciell egenskap behöver förbättras grupperar du djuren efter den, du kan också gruppera på NTM-nivå. Tjurarna rangordnas inom ko efter avkommans förväntade index korrigerat för eventuell inavel.

Därefter granskar du resultatet och gör nödvändiga korrigeringar. Nu har du ett underlag för din avelsplan som fyller dina krav och önskemål.

Smidig seminanmälan

Avelsplanen förs automatiskt över till seminorder, vilket ger en smidigare seminanmälan. Är du djurägarseminör skapas ett underlag för beställning av doser.

Arbetar som:
Avelsrådgivare, Raskontakt Holstein, Raskontakt ProCROSS och andra mjölkraser

Telefon:
010-471 03 09

Mobiltelefon:
070-833 00 77

Kontakta mig