MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Optimera produktionen

Djurägarsemin

Djurägarsemin

Om du vill seminera dina djur själv har vi utbildningen. Tillsammans med våra erfarna djurhälsoveterinärer, husdjurstekniker och avelsrådgivare får du en teoretisk och praktisk intensivutbildning under 4-5 dagar.

alt-text

Bild som är länkad till kalendern med utvald träff för djurägareminKurserna är upplagda med bland annat organträning, träning i simulatorer, teorilektioner och praktisk träning i besättning. Som deltagare får du verkligen möjlighet att öva mycket innan det är dags att börja på allvar i den egna besättningen.

Under teorilektioner går vi igenom anatomi, fysiologi, embryonalutveckling, fruktsamhetsstörningar, sjukdomar, hygien och lagstiftning.

Så anmäler du dig till kursen

Vi arrangerar 15-20 kurser varje år. Dessutom finns det tillfälle till fortbildning för redan utbildade seminörer.

Fortsättning efter kursen

Efter kursen finns vi tillhands om du behöver assistans. Det ger extra trygghet om det skulle bli några problem, eller om du behöver avlastning under vissa perioder. Som djurägarseminör kan du gå med i vår fruktsamhetsservice för att snabbt hitta och åtgärda de tomma korna. På så sätt säkrar du ditt seminresultat och får ett bollplank i fruktsamhetsfrågor.
Fruktsamhetsservice

För dig som redan är djurägarseminör

I MinGård kan du på ett smidigt sätt rapportera kalvningar, in- och utrapporteringar, semineringar och betäckningar.

Djurägarseminrapport - stående format
Djurägarseminrapport - liggande format
Lagerjournal för djurägarseminörer - stående format 
Lagerjournal för djurägarseminörer - liggande format

Seminanmälan

Seminanmälan gör du på telefonnummer 010-471 06 06, före kl 07:30 alla dagar i veckan.