Optimera produktionen

Djurägarsemin

Djurägarsemin

Om du vill seminera dina djur själv har vi utbildningen. Tillsammans med våra erfarna djurhälsoveterinärer, husdjurstekniker och avelsrådgivare får du en teoretisk och praktisk intensivutbildning under 4-5 dagar.

alt-text

Kurserna är upplagda med bland annat organträning, träning i simulatorer, teorilektioner och praktisk träning i besättning. Som deltagare får du verkligen möjlighet att öva mycket innan det är dags att börja på allvar i den egna besättningen.

Under teorilektioner går vi igenom anatomi, fysiologi, embryonalutveckling, fruktsamhetsstörningar, sjukdomar, hygien och lagstiftning.

Så anmäler du dig till kursen

15-20 kurser arrangeras varje år, med uppehåll under sommaren. Om du önskar kan vi hålla kursen på gården - hör av dig till oss för offert. För dig som redan är utbildad seminör erbjuder vi fortbildningskurser. 

Se aktuella Djurägarseminkurser i kalendern

Kontakta gärna din närmaste djurhälsoveterinär om du vill anmäla intresse för kurser som ännu inte finns i kalendern, eller fråga om lokal planering.

Fortsättning efter kursen

Efter kursen finns vi tillhands om du behöver assistans. Det ger extra trygghet om det skulle bli några problem, eller om du behöver avlastning under vissa perioder. Som djurägarseminör kan du gå med i vår fruktsamhetsservice för att snabbt hitta och åtgärda de tomma korna. På så sätt säkrar du ditt seminresultat och får ett bollplank i fruktsamhetsfrågor.

Fruktsamhetsservice

För dig som redan är djurägarseminör

I MinGård kan du på ett smidigt sätt rapportera kalvningar, in- och utrapporteringar, semineringar och betäckningar.

Djurägarseminrapport - stående format
Djurägarseminrapport - liggande format
Lagerjournal för djurägarseminörer - stående format 
Lagerjournal för djurägarseminörer - liggande format
Instruktion för op-nummer vid semin

Seminanmälan

Seminanmälan gör du på telefonnummer 010-471 06 06, före kl 07:30 alla dagar i veckan.

Arbetar som:
Regionchef Djurhälsa Fält region Väst, Områdesansvarig Uppsala

Telefon:
010-471 03 82

Mobiltelefon:
076-125 36 36

Kontakta mig