alt-text

Djurägarsemin

Om du vill seminera dina djur själv har vi utbildningen. Tillsammans med våra erfarna djurhälsoveterinärer, husdjurstekniker och avelsrådgivare får du en teoretisk och praktisk intensivutbildning under 4-5 dagar.

Bild som är länkad till kalendern med utvald träff för djurägareminKurserna är upplagda med bland annat organträning, träning i simulatorer, teorilektioner och praktisk träning i besättning. Som deltagare får du verkligen möjlighet att öva mycket innan det är dags att börja på allvar i den egna besättningen.

Under teorilektioner går vi igenom anatomi, fysiologi, embryonalutveckling, fruktsamhetsstörningar, sjukdomar, hygien och lagstiftning.

Så anmäler du dig till kursen

Vi arrangerar 15-20 kurser varje år. Dessutom finns det tillfälle till fortbildning för redan utbildade seminörer.

Fortsättning efter kursen

Efter kursen finns vi tillhands om du behöver assistans. Det ger extra trygghet om det skulle bli några problem eller om du behöver avlastning under vissa perioder. Som djurägarseminör kan du gå med i vår fruktsamhetsservice för att snabbt hitta och åtgärda de tomma korna på så sätt säkrar du ditt seminresultat och får ett bollplank i fruktsamhetsfrågor.

För dig som redan är djurägarseminör

Inrapportering via webb som är ett smidigt sätt för dig att registrera uppgifter för Kokontrollen/KAP, Härstamningskontrollen och Semin. Detta är speciellt utvecklat för dig som idag använder skanningsblanketter på papper.

Läs mer om inrapportering via webb
Djurägarseminrapport - stående format
Djurägarseminrapport - liggande format
Lagerjournal för djurägarseminörer - stående format 
Lagerjournal för djurägarseminörer - liggande format

Seminanmälan

Seminanmälan gör du på telefonnummer 010-471 06 06 (före kl 07:30 alla dagar i veckan )

Arbetar som:
Djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 01 42

Mobiltelefon:
070-688 09 47

Kontakta mig