Medlem

Medlemsorganisation

Medlemsorganisation Växa Sverige

Du och dina kollegor är representerade i alla delar av Växa Sveriges medlemsorganisation genom styrelse, fullmäktige, kretsråd och valberedningar.

6 medlemsområden

Växa Sverige är indelad i sex medlemsområden; Nord, Mitt, Öst, Väst, Sydväst och Sydost.

30 kretsar

Som medlem i Växa Sverige tillhör du en krets och ett medlemsområde. Du företräds lokalt av dina kollegor i medlemsorganisationen genom fullmäktige, kretsråd och kretsvalberedning.

Här hittar du kontaktuppgifter till dina kollegor

Medlemsorganisation