MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

Medlemsorganisation Växa Sverige

Du och dina kollegor är representerade i alla delar av Växa Sveriges medlemsorganisation genom styrelse, fullmäktige, kretsråd och valberedningar.

alt-text