Styrning och rutiner

Parasiter och bete

Parasiter och bete

Parasiter drabbar främst förstagångsbetande djur. Kontakta din djurhälsoveterinär om hur du kan öka djurens möjlighet att stå emot smittan.

alt-text

Löpmagsmasken - ostertagia

Löpmagsmasken är den parasit som är viktigast i de flesta besättningar. Ofta är nedsatt illväxt det enda symtomet men ibland kan även diarré eller dåligt allmäntillstånd förekomma. Smittan förebyggs genom att förstagångsbetande djur får beta parasitfria beten som inte har betats av nötkreatur senaste året. Om det inte finns, är beten som betats av äldre djur att föredra.

Ett senare betessläpp kan också minska belastningen. Att byta till parasitfritt bete efter midsommar är också positivt. Är parasittrycket högt kan avmaskning behövas. 

Lungmask

Lungmask är en parasit som brukar ge symtom först på höstkanten. Djuren får torr hosta och nedsatt tillväxt.

Stora leverflundran

Djur i alla åldrar kan drabbas. Slaktanmärkning är en vanlig väg att få kännedom om att djuren smittats av stora leverflundran. Den kan ge symtom som nedsatt tillväxt och minskad mjölkproduktion, särskilt i slutet av sommaren och på hösten.

Betesplanering är en nödvändig del i strategin för att hantera Stora leverflundran på gårdsnivå. Att stängsla bort sanka partier eller att inte beta där alls på eftersommaren och hösten kan vara en lösning. Det är också viktigt att djuren får friskt vatten. I en del fall behövs avmaskning.

Parasitprov - ett bra sätt att nå rätt strategi

Både konventionella och ekologiska besättningar kan minska problem orsakade av betesparasiter. Genom provtagning hittar du rätt strategi för avmaskning.

Tips vid provtagning

  • Avmaska inte före provtagning, utan låt provet visa om behov finns.
  • Ta individuella träckprov från tre nötkreatur i samma djurgrupp.
  • Provet behöver vara alldeles färskt/kroppsvarmt.
  • Vid flera djurgrupper
    - ta minst ett samlingsprov per grupp.  
  • Är gruppen större än 30 djur
    - ta prov från fler djur, 10 procent av djuren är en tumregel. 

kollamasken nöt - provtagningspaket

Grundanalys för mag-/tarmparasiter och koccidier
Provtagningsmaterialet innehåller 3 provpåsar, remiss och frankerat svarskuvert. Du kan också beställa tilläggsanalyser för Ostertagia/Cooperia, lungmask eller leverflundra.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar